Nummõr' 366
Põimukuu 4. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Naisi helü Villändin
 • Uudissõ
   
 • Arvamiisi Kagu-Eesti eelarvamisfestivalilt
 •  
 • Misso kuul 250
 •  
 • Oravapoissõl plaat valmis
 • Märgotus
   
 • Soid ja järvi täüs maa
 •  
 • Lauluimändäs kasunu Celia
 •  
 • XXVIII Kaika suvõülikooli loengukava
 • Elo
   
 • Tsiistre om küläliisi vastavõtmisõs valmiss
 •  
 • Andri-Peedo talo plaan kümme kõrda inämb kitsi võtta
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  XXVIII Kaika suvõülikooli loengukava
   
  RIIDI, 12.08.

  12 buss Võro–Tsiistre. Buss lätt vällä Võro Katariina kerigu iist.
  13 söögile ja üümajalõ kirjapandminõ Tsiistre küläkua man.
  14.30 suvõülikooli vallategemine.
  Mõttõtalossõ «Teemi Võromaa esihindäle (elämises)» tutvustus – Ruuta Ruttas-Küttim.

  15.30–18 MIS TAH OLL’? Loengu küläkuan Tsiistri nuka ao- ja kodoluust:
  Vahtsõliina liinamäe tähendüsest aoluun – Tuulõ Kaja;
  Tsiistre kandi kotusõnimmist ja kotusõnimmi raamatust – Saarõ Evar;
  Kagu-Eesti teievõrgu kujonõmisõst – Raidi Tõnu;
  Tsiistre aoluu fotonäütüse vallategemine ja tutvustus – Ruusa Ago.

  20 KULTUURIÕDAK linamuusõumin:
  • 20–20.30 linamuusõumi lugu;
  • 20.30–21.30 kontsõrt: trio Soon/Piho/Lepasson;
  • 21.30 tandsuoppus – Lepassoni Kadri lõõdsaga.

  PUULPÄIV, 13.08.

  9–12 MIS TAH OM? Loengu ja arotusõ küläkuan võrokõisi täämbädsest pääväst:
  Siksälä tekstiil Tsiistre Linamuusõumist – Remmeli Kristina;
  Luudus Holtsi, Häniläse ja Kaplinski võrokiilsen luulõn – Allasõ Tiia;
  Võromaa kõomahla tegemisest ja müümisest – Niilo Karl;
  Kas ja kuis avitasõ Võromaa kiil ja kultuur rändäjide päält rahatiinjit – Mustmaa Ulvi.
  Savvusannakultuur ja võrokeeline laulupido täämbä ja hummõn
  arotasõ ja küsüsse Eichenbaumi Külli ja Laanõ Triinu.

  12 sõit Nopri tallo.
  12.30 Siksälä kalmist – Valgu Heiki.
  14–19 huvisõit.

  20 KULTUURIÕDAK tsäimaja ja küläkua man:
  • 20–20.30 Tal’na Liiso;
  • 20.30–21.30 rahvapilliansambli Oravapoisid;
  • 21.30–22.30 Kalkuna Mari;
  • 22.30 rahvapilliansambli Oravapoisid mäng viil ja tuli tetäs üles.

  PÜHÄPÄIV, 14.08.

  9–12 MIS SAA? loengu ja arotusõ küläkuan – kultuuriperändi tugi paikligulõ elolõ ja ettevõtlusõlõ:
  Maalõavitamisõ kogõmusõst 2012–2016 – Niilo Tiit;
  Karula nuuri maalõtulõgi kogõmusõst – Kama Kaido;
  Läti veerealadõ ettevõtlusõ ja elo edendämisest – Dzintars Raibekazs;
  Kuis Võromaad valitsusõlõ maaha müvvä? – Kuuba Rainer;
  • kokkuvõtõ mõttõtalgist «Teemi Võromaa esihindäle (elämises)»
  • kokkuvõtva arotus «Suidsusann ja sõbra – miä hoit inemiisi Võromaal?».

  12 suvõülikooli lõpõtus.
  13.30 buss tagasi Võrolõ/.

  Loengidõ aigu omma latsilõ eräle tegemise.

  Kavva või tulla muutuisi. Suvõülikuuli tulõjil pallõldas tulla uma telgiga. Kinkal telki ei olõ, nuu peas üümaja võimalusõ erälde kokko lepmä Auksmanni Rauliga Tsiistre seltsist, tel 522 9691.

  Suvõülikooli rektri om Tarro Henn. Ülikooli kõrraldas Tsiistre selts. Teedüs: www.tsiistre.ee.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin