Nummõr' 366
Põimukuu 4. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Naisi helü Villändin
 • Uudissõ
   
 • Arvamiisi Kagu-Eesti eelarvamisfestivalilt
 •  
 • Misso kuul 250
 •  
 • Oravapoissõl plaat valmis
 • Märgotus
   
 • Soid ja järvi täüs maa
 •  
 • Lauluimändäs kasunu Celia
 •  
 • XXVIII Kaika suvõülikooli loengukava
 • Elo
   
 • Tsiistre om küläliisi vastavõtmisõs valmiss
 •  
 • Andri-Peedo talo plaan kümme kõrda inämb kitsi võtta
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
   
  Säinasti Ene,
  Uma Lehe
  suvõtoimõndaja
   
    
  Inemise omma üle kõgõ
   
  Eelarvamisfestivali ütel mõttõtalgol arotõdi, kuis vahtsõ tulõja ja vana olõja maal läbi saava ni ütstõõsõlõ abis saanu olla.

  Inne tuud kuuli hääd muudu, kuis tetä vaiht elopõlitsõl maainemisel ja liinast maalõ elämä tulnul. Ku täämbä maainemine inämb eläjit ei piä, sõs liinast maalõ elämä tulnu pidävä lambit ja kitsi ja lehmi ja hobõsit. A Misso vallan om nii ütte ku tõist, uskmada pikä aoluuga Nopri talo ja säidse aastat tagasi Pärnu liinast tulnu Andri-Peedo talo rahvas. Kumbki tege umma, a ütenkuun saadõtas kaup Eesti puutõ pite lakja.

  Tsiistre nukk Misso vallan kuts võro keele ja meele huviliidsi Kaika suvõülikuuli. Käüge är sääl maailma veere pääl ja näeti, et ei olõ säänest asja nigu «veeremaa». Ku omma herksä inemise, sõs om kõik võimalik.

  Säinasti Ene,
  Uma Lehe suvõtoimõndaja
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin