Nummõr' 84
Põimukuu 30. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Kodokuul' lätt hinda
 •  
 • Kauksi Ülle sai plaadi puhul kingis «võro keele»
 •  
 • Huvilidsõ oppaja nakkasõ Võromaa kodoluku oppama
 •  
 • Ehitüse-oppus
 • Elo
   
 • Juurõ kiskva velli kodo
 •  
 • Umakeeline silt' reklaam' turismitallo
 • Märgotus
   
 • Kahre Marat: tii latsiaiakasvataja tüüd süämega
 •  
 • Kuis kuuli hääs tetä?
 • Kirä
  Kagahii
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Huvilidsõ oppaja nakkasõ Võromaa kodoluku oppama
   
   
  Raamadu «Võromaa kodolugu» vasta huvvi tundnu inemise tei põimukuun läbi Võro Instituudi kõrraldõt oppusõ ja reisi Vahtsõliina kihlkunda.

  Katõpäävälidsele oppusõlõ tull' kümme inemist, näist inämbüs võro keele oppaja. «Võro keele oppajil om raamatust ettekujotus olõman ja kimmäs tahtminõ taa perrä tüüle naada,» kõnõl' oppusõ kõrraldaja Nele Reimann-Truija.

  Võro maakunna aoluuoppajidõ sektsiooni pää, Kreutzwaldi-kooli aoluuoppaja Ruusmaa Helle sõnnu perrä and' käük' pall'o. «Kävemi paigon, kohe esi es mõistnu ilmangi minnä,» ütel' tä.

  Kreutzwaldi-kooli gümnaasiumijaon saava latsõ valli kultuuriluku. «Ku timahavva grupp kokko tulõ, sis sääl plaani külh kodoluu-raamatut tutvusta,» lupa Ruusmaa.

  Minevaasta valmis saanu kodoluu-raamadu perrä oppamisõ hääs tulti kokko edimäst kõrda. Tarto Ülikooli aoluumuusõumi tüütäjä Lõbu Terje kõnõl' tuust, kuis joba edimädse Eesti Vabariigi aigu vaiõldi tuu üle, kas kodoluuoppus piäsi koolin olõma vai mitte. Sõs tull' vällä nii, et Tal'na ja Narva kandi kooli olli tuu vasta, a Võromaa uma väega peri. Põlva lähkült peri Käisi Johannese oppamise suund näkk' ette egäpääväelo ja uma kodokandi luu tundmist.

  Tunt luudusõmiis' Jüriado Toomas kõnõl' tsirgõst ja noidõ umakeelitsist nimmist.
  Kursusõ lõpõt' reis'. Käüti Kütioron, Siksälä kalmidõ man, kirämehe Karl Asti kodotalon Orava kandin jm.

  Allasõ Tiia
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Põlva kandih om parasjago pall'o ettevõtlikkõ inemiisi!

  Aokiränik Kivioru Kristo nent, et tegejit lövvüs ka pääliinast vällän. (Äripäev)


   
   Uma Lehe sõbõr!