Nummõr' 84
Põimukuu 30. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Kodokuul' lätt hinda
 •  
 • Kauksi Ülle sai plaadi puhul kingis «võro keele»
 •  
 • Huvilidsõ oppaja nakkasõ Võromaa kodoluku oppama
 •  
 • Ehitüse-oppus
 • Elo
   
 • Juurõ kiskva velli kodo
 •  
 • Umakeeline silt' reklaam' turismitallo
 • Märgotus
   
 • Kahre Marat: tii latsiaiakasvataja tüüd süämega
 •  
 • Kuis kuuli hääs tetä?
 • Kirä
  Kagahii
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Kauksi Ülle sai plaadi puhul kingis «võro keele»
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Kauksi Ülle sai Imäplaadi näütämisel kingis «võro keele». 
    
  19. põimukuu pääväl näüdäs' võro kiränik Kauksi Ülle Obinitsan umma edimäst 24 luulõtusõ-lauluga lasõr'tsõõri «Imäplaat'», tan sai tä plaadi puhul kingitüses ka «võro keele».

  Plaadi näütämisele tull' kokko mitukümmend Kauksi Ülle loomingu avvustajat. Üts' näist, puutüümiis' ja vanaaolidsõ mööbli tegejä Otsa Hannes Vahtsõliinast and' kiränigulõ üle ummamuudu kingitüse – puust tahvitsõt «võro keele». Keele tekk' nuur' tütär'lats' Porila Anete puuskluptoridõ tüülaagrin «Puukujo 2005».

  «Kiil' oll' mõtõld tüülaagri sponsorilõ Liivamäe Valjolõ, a tä ütel', et kingimi parõmb Kauksi Üllele,» kõnõlõs Otsa Hannes, kiä pidä Kauksi Üllet kõvas võro keele edesiviijäs ja avvustas timä loomingut.

  Imäplaat' om pühendet Ülle imäle, vanaimäle ja tädile, kiä tedä hoiõ, opsi ja kooliti.

  Lasõr'tsõõri pääle validu luulõtusõ omma peri Kauksi Ülle luulõkogodõst «Kesk umma mäke» (1987), «Hanõ vai luigõ» (1989), «Jyriyy» (1991), «Käänüpäiv» (2003).

  Ülejäänü teksti tekk' Kauksi Ülle 2002. aasta keväjä naisi pudruriitusõ jaos. Neo omma palvõ ja tenosõna Tulõimäle, Maaimäle, Vii-imäle ja kõigilõ tõisilõ esiimmile, kink käest omma mi maa naasõ joba väega vanal aol pallõlnu edendüst ja kaidsõt.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Põlva kandih om parasjago pall'o ettevõtlikkõ inemiisi!

  Aokiränik Kivioru Kristo nent, et tegejit lövvüs ka pääliinast vällän. (Äripäev)


   
   Uma Lehe sõbõr!