Nummõr' 84
Põimukuu 30. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Kodokuul' lätt hinda
 •  
 • Kauksi Ülle sai plaadi puhul kingis «võro keele»
 •  
 • Huvilidsõ oppaja nakkasõ Võromaa kodoluku oppama
 •  
 • Ehitüse-oppus
 • Elo
   
 • Juurõ kiskva velli kodo
 •  
 • Umakeeline silt' reklaam' turismitallo
 • Märgotus
   
 • Kahre Marat: tii latsiaiakasvataja tüüd süämega
 •  
 • Kuis kuuli hääs tetä?
 • Kirä
  Kagahii
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Raamat eläjist, mõtsast ja kodost
   
   
  Latsil om jäl lugõmisõs üts' illos' raamat – Sõrmussõ Leeni vahtsõnõ jutu- ja luulõtuisikogo «Kadajanõ».

  Raamat om värmiliidsi piltega, neo tsehkend' Leeni esi. Raamatun om 14 juttu eläjist, tsirgõst ja muido luudusõst. 54 luulõtust om aastaaigust, mõtsast, mehitsist, kodost, vanõmbist ja muidoki pinnest, autori hüvvist sõbrust. Ütest pinist kirotas Leeni nii:
   
  Naks no’ valvsalt vahtma jäi,
  a’ Maas'ö ilosahe sei.
  Koon kartohkit tä kaksas napst!
  Naks täl nõnna karas krapst!

  Tä uraht, selgelt kuuli ma’:
  «Kurrrat!» kolme õrriga’.
  Viuht! Maas'ö hanna sälgä võtt,
  pand lauda poolõ minekit.
   
  «Kae, eski samblõmättäst mõist tä kirota!» omma Leeni luulõtuisi kitnü naabri Vanaküläst Põlva vallast, kon Leeni parhilla eläs. A peri om tä Setomaalt Verskast. Esä oll' seto, a imä võrokõnõ. Liiga varra manalahe lännü imäst kirotas Leeni:
   
  Tundsõ süä, tiidse hing,
  a’ mõista-as mõistus, mõista-as miil,
  õt lühkos jääs su’ elotii,
  ar’ piagi tooni sinno vii.
   
  Leeni juttõ om lehte pandnu ka Uma Leht. Timä ja timä mehe Sõrmussõ Heino jutussit ja laulõ om innemb vällä ant raamatun «Kelläga kahr».

  UL
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Põlva kandih om parasjago pall'o ettevõtlikkõ inemiisi!

  Aokiränik Kivioru Kristo nent, et tegejit lövvüs ka pääliinast vällän. (Äripäev)


   
   Uma Lehe sõbõr!