Nummõr' 84
Põimukuu 30. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Kodokuul' lätt hinda
 •  
 • Kauksi Ülle sai plaadi puhul kingis «võro keele»
 •  
 • Huvilidsõ oppaja nakkasõ Võromaa kodoluku oppama
 •  
 • Ehitüse-oppus
 • Elo
   
 • Juurõ kiskva velli kodo
 •  
 • Umakeeline silt' reklaam' turismitallo
 • Märgotus
   
 • Kahre Marat: tii latsiaiakasvataja tüüd süämega
 •  
 • Kuis kuuli hääs tetä?
 • Kirä
  Kagahii
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Kagahii tsirgupessä!
   
   
  Tsirgu piät kah harinõma vahtsõ ao eluga. Ku kõik' mõts maha võedas, om sääne pilt' vas't peris harilik, nigu taad võisõ seo kuu keskpaigan Vana-Koiola koolimaja man nätä.

  Vana-Koiola varblanõ oll' uma pesä tennü sainapäälsede eelektrikappi ja süütse ummi poigõ läbi kõgõ suurõmba kapimulgu. Ega hädä olõ-i häbendä, ku pere üles kasvata taht! Ja nutti paistu tuul varblasõl uma kodu luumisõ man ollõv!

  Fastrõ Mariko
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Põlva kandih om parasjago pall'o ettevõtlikkõ inemiisi!

  Aokiränik Kivioru Kristo nent, et tegejit lövvüs ka pääliinast vällän. (Äripäev)


   
   Uma Lehe sõbõr!