Nummõr' 83
Põimukuu 16. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Tulõva võro- ja mulgikeelidse raadiosaatõ
 •  
 • Mõts om siini täüs
 •  
 • 70 last folgilaagrin
 •  
 • Suvõlõpu-tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Suvõülikuul' tiatri ja siiniga
 •  
 • Latsi folkloorilaagri lõppi Leevi küläpääväga
 • Märgotus
   
 • Nime näütäse tulõvikku
 •  
 • Hollo Agu: proomimi tuud alalõ hoita, miä viil alalõ um!
 •  
 • Kas latsiga kõnõlda?
 • Perämäne külg
  Kirä
  Kagahii
  Innembi
   
   
   
   
  Horma tett Adsoni pääst om alalõ pilt'
   
   
  Võromaa muusõumin om 8. mihklikuu pääväni valla Vahtsõliina vallast Kapera küläst peri kunst'nigu Horma Pauli (1905-1988) töie näütüs. Tuntu võrokeelidse luulõtaja Adsoni Arturi pää tekk' tä 1943. aastal.

  Näütüse kokkosäädja Laatsiti Ivi teedä häädü skulptuur' tõsõ ilmasõa aigu. Õnnõs tekk' Horma esi Adsoni pääst hää pääväpildi, mink koopia nätä ka Võro välläpanõkil.

  «Taa om kunst'nigu väegä hää tüü,» tiid Laatsiti Ivi. «Horma vanõmba skulptuuri ommaki parõmba, ildamba vaiuva nigu är.» Nii ütles ka Tarto kunstiaoluu oppaja Parhomenko Leili, kink sõnno perrä sai Vinne aigu tüü nimes «Mehe portree», selle et Adson oll' Eestist pagõnu.

  Horma Pauli sunniti 1948. aastal vereväle võimulõ meeleperätses. A tä jäi esihindäle kimmäs ja visati 1950. aastagal Eesti Nõvvokogodõ Kunst'nigõ Liidust vällä. Tuu tähend' lepmist tõsõjärgulidse tüüga: tõisi kunst'nigõ töie taastamisõ jm.

  Võro näütüsel om põnnõv lukõ Horma mälestüst tuust, kuis tä 1922. aastal Vahtsõliina kerigu kantsli kõlakatussõlõ vahtsõ Kristusõ kujo tekk': üüse petroolilambi valgõl ja vähämbält 16 tunni üüpäävän. Tä oll' õnnõ poiskõsõn puukujokõisi tennü, a vähämb ku katõ nädäliga (kerigu vahtsõltõnnistamisõ 150. aastapääväs) tull' kujo valmis saia.

  Allasõ Tiia
   
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Aitüma!

  Maailmameistri Värniku Andrus spordireporteri õnnõsuuvõ pääle. (ETV)

   
   Uma Lehe sõbõr!