Nummõr' 83
Põimukuu 16. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Tulõva võro- ja mulgikeelidse raadiosaatõ
 •  
 • Mõts om siini täüs
 •  
 • 70 last folgilaagrin
 •  
 • Suvõlõpu-tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Suvõülikuul' tiatri ja siiniga
 •  
 • Latsi folkloorilaagri lõppi Leevi küläpääväga
 • Märgotus
   
 • Nime näütäse tulõvikku
 •  
 • Hollo Agu: proomimi tuud alalõ hoita, miä viil alalõ um!
 •  
 • Kas latsiga kõnõlda?
 • Perämäne külg
  Kirä
  Kagahii
  Innembi
   
   
   
   
  Nime näütäse tulõvikku
   
   
  «Kas teil eesti ijätüst kah om?» küsse ildaaigu alõvipoodin üts' vanamiis'. «Naa kõik' ommaki jo eesti iätüse!» rehäs' müüjä käega külmäkasti poolõ. Olliki: «Crazy Blue», «Ice Dream», «Roxy»...

  Tei valla telehvonikataloogi suvalidsõ kotussõ päält ja loi firmanimmi: Axial OÜ, CO-WMB OÜ, Hesveka & CO AS... Märke kõrras, määndside nimmiga latsõ ti latsõ vai latsõlatsõ latsiaiarühmän käävä: Sylvester, Frank Cristopher, Michael, Daisy, Demy...

  «Eestil om aig hinnäst ilmalõ valla tetä, mõistligult juhit tõsõvärmiliidsi, -usuliidsi, -keeleliidsi ja -meeleliidsi sissetulõminõ avitasi edesi viiä tolerantsi,» härgütäs kirämiis' Lobjaka Ahto 9. põimukuu päävä Eesti Päevalehen Eestit inämb immigrantõ vasta võtma. Eesti ülikuulõn tahetas naada inämb ja inämb ainit õnnõ inglüse keelen oppama, latsõ saadõtas hää meelega joba keskkuuli vällämaalõ vai vähämbält suurdõ liina.

  Et latsil olnu iks tulõvigun rassõ rahapung, mitte määndsegi «juurõ». Võromaa kuulõn ripus saina pääl Inglüsmaa kaart', a Võromaa umma olõ-i kongi. Mõni inemine pahandas aolehen, et võrokõsõ tohe-i hindä kiilt kaitsa ja kuulõn latsilõ opada – opatagu parõmb inämb tarvilikku inglüse kiilt: latsõ tohe-i jäiä määndselgi juhul «Munamäe taadõ kükütämä». A ma külh es tahtnu tuud, et 20 aasta peräst sõidassi latsõlatsõ New Yorgist jõulus küllä ja ma piässi näidega kõnõlõmisõs eesti-inglüse sõnaraamadu appi võtma...

  Harju Ülle, päätoimõndaja
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Aitüma!

  Maailmameistri Värniku Andrus spordireporteri õnnõsuuvõ pääle. (ETV)

   
   Uma Lehe sõbõr!