Nummõr' 83
Põimukuu 16. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Tulõva võro- ja mulgikeelidse raadiosaatõ
 •  
 • Mõts om siini täüs
 •  
 • 70 last folgilaagrin
 •  
 • Suvõlõpu-tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Suvõülikuul' tiatri ja siiniga
 •  
 • Latsi folkloorilaagri lõppi Leevi küläpääväga
 • Märgotus
   
 • Nime näütäse tulõvikku
 •  
 • Hollo Agu: proomimi tuud alalõ hoita, miä viil alalõ um!
 •  
 • Kas latsiga kõnõlda?
 • Perämäne külg
  Kirä
  Kagahii
  Innembi
   
   
   
   
  Latsi folkloorilaagri lõppi Leevi küläpääväga
   
  Liiva Aasa
    
   
  Tsõõrimäng «Maamiis' võtsõ naasõ» perrä. 
    
  15.-16. hainakuu pääväl peeti Leevi koolimajah latsi folkloorilaagrit, et võro kiilt ja kultuuri latsilõ tutvambas tetä ja oppi esinemiskava küläpääväs.

  Laagri alostusõs maidsi latsõ kamma, miä edimält tahtsõ külh veidü harinõmist. Sis tekk' Vilustõ Põhikooli oppaja Juurmaa Kersti lühkült selges, miä om folkloor' ja naas' õkva laulõ ja tsõõrimängu oppama: laulti näütüses «Ketra, Liiso!» ja tetti tsõõrimängu «Maamiis' võtsõ naasõ» perrä.

  Järgmädse päävä hummogu meisterdi latsõ kodoasju, juhend' Vilustõ kooli oppja Mendriku Helle.

  Leevi rahvamajja tulli kokko valla külävanõmba, kinkalõ kõnõl' Kündja külä külävanõmb Treumuthi Anneli. Täl oll' üteh Aunastõ Maire, kink käest mõnõ õnnõlikumba latsõ saiva esiki autogrammi. Koolimajah sai kaia rahvamaja käsitüüringi töid. Käsitüüringi om aastit juht'nu Jõgeva Laine.

  Rahvamajah oll' kontsõrt'. Üles astsõ folkloorilaagri, rahvamaja naisiandsambli, Süvähavva küläkapell' «Akord», laulu- ja pillimiis' Pulga Jaan, kandlõmängjä Savi Elina, duett' Juurmaa Kersti ja Kaarel.

  Küllä tulli ka kunagidsõ leevilädse Sepä Valeri, Kinsi Eduard, Hallopi Kalev ja Helmoja Kalev ummi sõpru ja puhkpillega.

  Pido läts' edesi laulu ja pillimänguga nika ku kellä katsani, ku kohalõ sõidi Moostõ lõõtsamängjä vele Priksi. Viil kesküü aigu mänge vele iks viil «perämäst luku». Perän naid haari viil pilli Helmoja Kalev ja Sepä Valeri, kiä mänge ja lauli umilõ edimäidsile Leevi kooli oppajilõ.

  Latsi laagrit tugi programm' «Lõuna-Eesti keel ja kultuur».
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Aitüma!

  Maailmameistri Värniku Andrus spordireporteri õnnõsuuvõ pääle. (ETV)

   
   Uma Lehe sõbõr!