Nummõr' 83
Põimukuu 16. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Tulõva võro- ja mulgikeelidse raadiosaatõ
 •  
 • Mõts om siini täüs
 •  
 • 70 last folgilaagrin
 •  
 • Suvõlõpu-tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Suvõülikuul' tiatri ja siiniga
 •  
 • Latsi folkloorilaagri lõppi Leevi küläpääväga
 • Märgotus
   
 • Nime näütäse tulõvikku
 •  
 • Hollo Agu: proomimi tuud alalõ hoita, miä viil alalõ um!
 •  
 • Kas latsiga kõnõlda?
 • Perämäne külg
  Kirä
  Kagahii
  Innembi
   
   
   
   
  Suvõülikuul'tiatri ja siiniga
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  12.-14. põimukuu pääväni peivä võrokõsõ Vanah Koiolah 17. Kaika suvõülikuuli, kon sai timahava pall'o hääd tiatrit nätä. Pildi pääl tegevä Võro Tiatriateljee näütlejä Shakespeare'i «Suvõüü unõnäo» võrokeelitsit käsitüüliidsi stseene.  
    
  Pühäpäävä lõppi Vanan Koiolan võrokõisi 17. suvõülikuul', miä meelüt' kokko inämb ku 300 inemist.

  Timahavadsõ suvõülikooli märksõnas oll' tiatri, midä tetti tõtõstõ pall'o. Kõgõ inämb sai kaejidõ käest kittä Võro Tiatriateljee, miä mäng'e maaha tsipakõnõ kobistõt käsitüüliidsi stseene timahavadsõst suvidsõst suur'etendüsest «Suvõüü unõnägo».

  Ku Leigol läts' kavvõst kaiõn osa hääst mängust kaoma, sis Vana-Koiola rahvamaja saalin jovva-õs kiäki naaru kinni pitä. Tagamõtsa Tarmo, Trolla Agu, Uiga Meinhardi, Usina Mardi, Pai Piitre ja Kelbä Gleni kuuntüü oll' tõtõst hää.
   
   
  Theatrumi «Pido pahandusõga» oll' lavakava Võromaa jutõst ja laulõst. 
    
  Ka Theatrumi «Pido pahandusõga» oll' vahtsõt muudu ja põnnõv ja kõvastõ plaksutõdi ka Võro Kreutzwaldi Gümnaasiumi näütemängu «Kuninga rätsepä» pääle. Nätä sai ka ülekaehust Tal'na Võro Seldsi näüteringi «Hüdsi» kuvvõ aastaga tegemiisist.

  Riidi õdagu, inne Viie Pääle kontsõrti, sai nätä ütte ummamuudu oksjonni: vasara (õigõhe külh tühä ollõpudõli) ala läts' suur' pang' «seenekuning» Otsa Kalõvi kor'at kikkasiini. Otsa Kallõv tekk' suvõülikoolin Vana-Koiola lähküle mõtsa kikkasiini korjamisõ matka.

  Võidupakminõ oll' kõva, seenepangi sai 160 krooni iist hindäle kunst'nik Gulgi Albert.

  Uutmalda kar'as' oksjoniplatsi pääle ka üts' paiklik miis', kiä lehvit' kilekotti kunt'õga ja hõigas': «Pinile hää kundi, alghind üts' kruun'!» Kundi sai üts' piniumanik katõ krooniga kätte.
   
   
  Contra vidä seeneoksjonni, a külämiis' pruum oksjonil ka pini jaos mõtõld värskit kuntõ maaha ärri. 
    
  Pall'o nall'a sai ka puul'päävätsel latsi uppujidõ pästmise oppusõl, midä vidi «vana kala» pästmise man, Räpinä miis' Saaristi Heino.

  «Pästeti» Contrat, kiä rüüke appi Vana-Koiola järven. Ku Contra peräkõrd vällä tõmmati, küsse Saaristi Heino kavalahe: «Contra hingä-i, mis no saasõ?» ja opas' kunst'likku hingämist tegemä
   
   
  Latsõ pästse Contrat, kiä naas' Vana-Koiola järve «uppuma». 
    
  Uma Lehe toimõndus tekk' suvõülikoolin latsilõ ka lehetegemise oppust, kokko tull' kümme huvilist vannusõn 10-15 aastakka.

  Latsõ tei suurõ lustiga intervjuud, kiroti näütemänge kottalõ arvustuisi, tei reportaazi ekskursioonist suurõtiimuusõummi ja tutvusti ka esihinnäst. Lisas tei nä esi ka pildi.

  Suvõülikooli lõpus sai kokko katsaleheküleline aoleht' (kinkal huvvi, saa tuud hanki Uma Lehe toimõndusõst).
   
   
  Lehetegemise oppus: Varstu poiskõnõ Laube Valev tege intervjuud Pulga Jaaniga. 
    
  Suvõülikoolin kumbiti ka inemiisi tiidmiisi Võromaa ja võrokõisi kotsilõ, eksämit vei läbi Fastrõ Mariko. Kõgõ kõvõmba tiidmise olli Vanast Koiolast peri matõmaatigul Laanõ Valdissõl ja Kama Kaidol.

  Timahavadsõ suvõülikooli jalgpallivõistlusõl pei pallilahingut võistkunna «Mõtsah» ja «Mõtsan» – tuu tähendäs sis, et Õdagu-Võromaalt peri inemise olli üten ja Hummogu-Võromaalt peri inemise tõsõn võistkunnan. «Mõtsah» võitsõ 1:0.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Aitüma!

  Maailmameistri Värniku Andrus spordireporteri õnnõsuuvõ pääle. (ETV)

   
   Uma Lehe sõbõr!