Nummõr' 83
Põimukuu 16. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Tulõva võro- ja mulgikeelidse raadiosaatõ
 •  
 • Mõts om siini täüs
 •  
 • 70 last folgilaagrin
 •  
 • Suvõlõpu-tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Suvõülikuul' tiatri ja siiniga
 •  
 • Latsi folkloorilaagri lõppi Leevi küläpääväga
 • Märgotus
   
 • Nime näütäse tulõvikku
 •  
 • Hollo Agu: proomimi tuud alalõ hoita, miä viil alalõ um!
 •  
 • Kas latsiga kõnõlda?
 • Perämäne külg
  Kirä
  Kagahii
  Innembi
   
   
   
   
  Suvõlõpu-tegemiisi Võromaal
    
  Katõl tulõval nädälivaihtusõl võetas vanal Võromaal mitmit põnõvit asjo ette, midä tasus kaema minnä.

  20. põimukuu pääväl kell 11 nakkas Kanepi vallan Jõgõral Mesipuu talon ettevõtminõ «Rehepapi säidse ammõtit», kos saa nätä ja oppi mitmit häid vana-ao tarkuisi: küdsetäs lammast maa seen kuumi kivve pääl, saa oppi miivõtmist, luvvategemist, lastulüümist jne. Om ka simman', latsilõ uma meelelahutus, saa maitsa talosüüke.

  17.-21. põimukuu pääväl omma kõik' rahvapillimängu ja rahvalauluhuvilidsõ oodõt Rõugõ põhikuuli, kon peetäs 7. rahvapilli- ja laululaagrit.

  Kõrraldaja Laube Kadri sõnno perrä saa oppi kandlit, viioli-, lõõdsa-, toropilli-, plokkflöödi-, karmoška-, akordioni- ja kitarrimängu. Lauldas ka rahvalaulõ.

  Pilliopja saava üten lüvvä ka katõl kontsõrdil: 20. põimukuu pääväl Rõugõ Ööbikuoron ja 21. põimukuu pääväl Võrol Kreutzwaldi muusõumi muro pääl.

  27. põimukuu pääväl kell 10 nakkas Miktämäe vallan Lüübnitsä külän suur' sibula-, kala- ja käsitüülaat.

  Kõrraldaja Karpsoni Katri sõnno perrä saa lisas müümisele-ostmisõlõ kaia ka kultuuriprogrammi.

  28. põimukuu pääväl tulõ Võrol 6. lõõdsapäiv, miä om seokõrd pühendet lõõdsameistri Teppo Augusti 130. sünnüaastapääväle.

  Nigu iks, saa kaia kõvvu lõõdsamängjide võikimängmist, om vallalõ ka Teppo Augustilõ ja kandlõmeistri Kukõ Ilmarilõ pühendet näütüs, kon om välän muusõumi kogost pille ja pillitegemise riistu.

  UL
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Aitüma!

  Maailmameistri Värniku Andrus spordireporteri õnnõsuuvõ pääle. (ETV)

   
   Uma Lehe sõbõr!