Nummõr' 83
Põimukuu 16. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Tulõva võro- ja mulgikeelidse raadiosaatõ
 •  
 • Mõts om siini täüs
 •  
 • 70 last folgilaagrin
 •  
 • Suvõlõpu-tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Suvõülikuul' tiatri ja siiniga
 •  
 • Latsi folkloorilaagri lõppi Leevi küläpääväga
 • Märgotus
   
 • Nime näütäse tulõvikku
 •  
 • Hollo Agu: proomimi tuud alalõ hoita, miä viil alalõ um!
 •  
 • Kas latsiga kõnõlda?
 • Perämäne külg
  Kirä
  Kagahii
  Innembi
   
   
   
   
  Mõts om siini täüs
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Otsa Kallõv kor'as neo seene vähämb ku katõ tunniga. 
    
  Võromaalõ om joudnu kikkaseeneuputus – siini viiäs säläga kodo ja kokkoostja massa-i kikkseenekilost inämb ku 25 kruuni.

  «Sõbõr kor'as' Koorastõst üte kotussõ päält 14 killo!» kitt uutmalda kipõt seeneuputust Võromaa kruun'malda «kikkaseenekuning» Otsa Kallõv, kiä esi sai Vana-Koiola lähkült mõtsu seest kolmõ tunniga katõssa killo kikkasiini.

  Otsa Kalõvi sõnno perrä lövvüs kõrraga kõgõ inämb ja kõgõ suurõmbit kikkasiini Setomaa kõivistigõn kadajidõ vaihõl. A ka Võromaa kuusistigõst või ilosit siini löüdä.

  Otsa Kalõv oppas ka üte kavalusõ: ku mõtsa siini ots'ma lääti, sis tormaku-i õkvalt kohegi kavvõmbahe – nii tegevä kõik' ja olõ-i luutagi, et pall'o siini saa. Kaegõ õkvalt tii veerest suurõ haina seest, tan või olla illos' tsõõr' kikkasiini.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Aitüma!

  Maailmameistri Värniku Andrus spordireporteri õnnõsuuvõ pääle. (ETV)

   
   Uma Lehe sõbõr!