Nummõr' 53
Piimäkuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Eesti jalajälg' Pihkvamaal
 •  
 • Võrokõsõ "Tagahoovin"
 •  
 • Uma kiil' kuuldõmängun
 •  
 • Näütüs vanausoliisist
 • Elo
   
 • Jaaniolut tii esi!
 •  
 • Jaanitulõst ja vannust jaanipäävä-kombist
 • Märgotus
   
 • Läti-Võro armastus
 •  
 • Mäesaarõ Piia: rahvas taht võrokiilset näütemängu
 • Kirä
  Kagahii
  Esimuudu
  Perämäne külg
   
  Näütüs vanausoliisist
   
  Puul'päävä tekk' vilmimiis' Iho Arvo Eesti Rahva muusõumin Tarton valla uma pildinäütüse Peipsi-viirsiide vanausoliisi elost ja kultuurist.

  Üle 300 aastaga Peipsi veeren elänü vanausolidsõ vinläse omma võõrilõ lahkõ, uman egäpäävädsen keskkunnan sõbraligu.

  Vanausolidsõ omma peri mitmõlt puult, päämädselt omma nä õigõuso kerigu takanajamisõ iist päsenü vanausoliidsi ja mõisnikkõ mant är paenu talopoigõ perrätulõja.

  Parhilla om Peipsi lääneveeren katõssa küllä ja kats' liina, kon vinne vanausolidsõ omma umma kultuuri ja kombit täämbäse pääväni alalõ hoitnu.

  Näütüst saa kaia kooni 31. põimukuu pääväni.

  UL
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  "Innejaanipääväne vihm om inämb väärt ku Riia liin!"

  Vanasõna trüüst' inemiisi, kiä vanva jaanikuu vihmast ilma

   
     
   Uma Lehe sõbõr!