Nummõr' 83
Põimukuu 16. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Tulõva võro- ja mulgikeelidse raadiosaatõ
 •  
 • Mõts om siini täüs
 •  
 • 70 last folgilaagrin
 •  
 • Suvõlõpu-tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Suvõülikuul' tiatri ja siiniga
 •  
 • Latsi folkloorilaagri lõppi Leevi küläpääväga
 • Märgotus
   
 • Nime näütäse tulõvikku
 •  
 • Hollo Agu: proomimi tuud alalõ hoita, miä viil alalõ um!
 •  
 • Kas latsiga kõnõlda?
 • Perämäne külg
  Kirä
  Kagahii
  Innembi
   
   
   
   
  Tulõva võro- ja mulgikeelidse raadiosaatõ
   
   
  Tulõva tõsõpäävä, 6. süküskuu pääväl kell 17.15 saa Vikerraadiost kullõlda edimäst mulgikeelist raadiosaadõt, nädäli peräst (13. süküskuu pääväl) võrokeelist saadõt.

  «Teemi Lõunõ-Eesti saatit aasta lõpuni, ku kõik' häste lätt, sis jakkami,» kõnõlõs saatidõ projektijuht', Vikerraadio päätoimõndaja Rõõmusõ Riina. «Plaanimi pruuki mulgi ja võro kiilt sõnomidõ, intervjuudõ, ka märgotuisi tegemisel, tahtnu tuuga herätä ka noorõmbidõ inemiisi huvvi uma kandi keele vasta.»

  Tä ütel', et ku saatõtegijä omma inämbüisi noorõmba inemise, sis om egä saatõ tegemise man vaia appi võtta ka vanõmbat rahvast, kiä mõistnu noorõmbide keelepruuk'mist parõmbas tetä.

  Võro- ja mulgikeelidse saatõ pikkusõs om säidse-katõssa minotit, kõgõpäält tetäs tsõõr' pääle umakandi tähtsämbile sõnomilõ, perän om kas intervjuu mõnõ paikligu inemisega vai kommõntaar' häste tuntu võrokõsõ-mulgi käest.

  Rõõmusõ Riina sõnno perrä valitas vällä säändse uudissõ, miä võinu huvvi pakku ka näütüses saarlaisilõ – Lõunõ-Eesti saatõ omma kuulda üle terve Eesti.

  Tä luut, et ka tõisin Eesti paigon elävä inemise saava iks võro ja mulgi keelest inämb-vähämb arvo.

  Mulgikeelitsit uudissit nakkas lugõma Ilvesse Kristi, saatõjuht' om Halliku-Konnula Airi.

  Võrokeelidse saatõ nakkasõ olõma samal pääväl Uma Lehe vällätulõkiga. Edimäidsi võrokeelitsin võrokeelitsit saatit tegevä Uma Lehe tegejä.

  UL
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Aitüma!

  Maailmameistri Värniku Andrus spordireporteri õnnõsuuvõ pääle. (ETV)

   
   Uma Lehe sõbõr!