Nummõr' 82
Põimukuu 2. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võrokõsõ Vanna-Koiolahe!
 •  
 • Koolinuurilõ tulõ lehetegemise oppus
 •  
 • Mälestüskivi elupõlitsõlõ mõtsamehele
 •  
 • Uma kiil' suguvõsakivil
 • Elo
   
 • Viis aastakka Umma Lehte
 •  
 • Avitagõ laiv valmis tetä!
 •  
 • Adsoni võistlusõ võitja opp tohtris
 •  
 • Püülijahu asõmõlõ omma tulnu elektri ja turism'
 • Märgotus
   
 • Avvustami hinnäst inämb!
 •  
 • Trumsi Marge: hing om maa- ja küläelo küleh kinni!
 • Perämäne külg
  Kirä
  Viktoriin
   
   
   
  Püülijahu asõmõlõ omma tulnu elektri ja turism'
   
  Saarõ Evar
  evar@wi.werro.ee
    
   
  Parhilla tühi Vahtsõkivi veski uut vahtsõt möldret. 
    
  Veidemb ku viis aastat tagasi käve Uma Leht kolmõn vesiveskin nisupüülit tegemän. Pand' plussi-miinusõ ja jauhvmisõ hinnaki kõrvuisi. Täämbädses ei tetä tuud tüüd inämb ütengi Võromaa veskin.

  Roti veskit näüdätäs turistõlõ niisama, püülitegemist ei olõ inämb võimalik demonstratsioonis ette võtta, tiid' Savi talu pernaanõ Jää Eela.

  Räpinä veski vana möldri Häidma Koit ütel', et ku veskile tull' vahtsõnõ peremiis' Toode Hans, lõppi püülitegu är.

  Elektri tegemine panti käümä ja veskiga es viisi inämb kiäki janti. Koit pidä koton tallu, ja kuuld vahel harva inemiisi küsümist, et kas püülit kah tetä saa. «Umast villäst jahu man sa tiiät, midä sisse süüt, a tuu om ka ainugõnõ vaih, kiä tuust iks nii väega rehkendäs,» kõnõl' tä. Hinna ja värvi poolõst ei jõvva umatett püüli inämb odava vällämaa jahuga võistõlda.

  Vahtsõkivi veski jäi saisma kõgõ ildamba, sügüse saa kats' aastat. «Euronormi tulli pääle, kos sa inämb,» ütel' endine peremiis' Säde Harri (74).

  «Üttegi puust elevaatoritki ei tohe inämb olla, kõik' plastmass' ja rostõvaba. Võrust tull' ülekaeja, tuu ütel' kah, et muiduki om ull'us, a kõrd om sääne, et sa inämb muilõ ei või jauhva ku hindäle.

  Sõs ku mürgütüse saat, om uma asi. Veski om rohkõmb ku sada aastat käünü ja kiäki ei olõ mürgütüst saanu!» kõnõlõs tä pahatsõlt.

  Säde Harri kitt Hellenurme veski pernaist, kiä ull'õ euronormõga võitlust edesi pidä. Timä möi veski maaha elektifirmalõ Enerel.

  Enereli peremiis' Moltsaare Heiki ütel', et kuiki veski tulõ panda muust tüüst vabal aol ka elektrit tuutma, ei olõ tuu asi päämine.

  Timä plaan' om Vahtsõkivi kokko viiä turismikavaga, miä tutvustas küläliisile Sangastõ lossi, Sangastõ rüäsordi luumist ja kasvatamist, muuhulgan ka rüäst jahu jauhkmist ja leevä küdsämist.

  Kõrran maahajäänüt leeväjahukivvi ja püüliveski massinit mõist tä väega häste hinnada. Moltsaarõ Heiki olnu väega rahul, ku tä löüdnü veski pääle üte perre, kon miis' (a mille mitte hoobis naanõ!) tahtnu möldriammõdi selges oppi, Vahtsõkivil ellä ja sääl tüüd tetä. Timahavva ei juhtu sääl viil midägi, a kiä tiid, või-olla nakkaski Vahtsõkivi pääl kõgõ inne pääle vahtsõt muudu elu ja majandus.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Jär'est veitembäs jääs näid, kiä hoiassi alalõ mi kodomaa rahvuskultuuri.

  Hurda-avvuhinna saaja Petersoni Aleksei nuuri vällämaalõ ärminekist (Koit)

   
   Uma Lehe sõbõr!