Nummõr' 82
Põimukuu 2. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võrokõsõ Vanna-Koiolahe!
 •  
 • Koolinuurilõ tulõ lehetegemise oppus
 •  
 • Mälestüskivi elupõlitsõlõ mõtsamehele
 •  
 • Uma kiil' suguvõsakivil
 • Elo
   
 • Viis aastakka Umma Lehte
 •  
 • Avitagõ laiv valmis tetä!
 •  
 • Adsoni võistlusõ võitja opp tohtris
 •  
 • Püülijahu asõmõlõ omma tulnu elektri ja turism'
 • Märgotus
   
 • Avvustami hinnäst inämb!
 •  
 • Trumsi Marge: hing om maa- ja küläelo küleh kinni!
 • Perämäne külg
  Kirä
  Viktoriin
   
   
   
  Uma Lehe viktoriin!
   
   
  Et Uma Leht sai 5-aastadsõs, kõrraldas lehetoimõndus tuu puhul väiku viktoriini.

  Kõik' küsümüse omma võet viie aasta joosul vällä tulnu Uma Lehe numbriist. Vastussit ots'kõ vannust lehtist vai tulõtagõ miilde.

  Oodami vastussit ildampa 11. põimukuu pääväs. Saatkõ vastussõ kimmähe är ka sis, ku peris kõiki tiiä-i. Targõmbilõ vastajilõ omma avvuhinnas Uma Lehe hammõ, võrokeelidse raamatu ja lasõr'tsõõri!
   
  1. Misas'a jätt' miis' naasõlõ mälestüses?

  a. pall'o rahha
  b. hobõsõ
  c. Lenini kujo

  2. Varga väits verist'....

  a. politsei käe
  b. suurõ tsia

  3. Midä tekk' sitik Vahtsõ-Roosa vanainemisele?

  a. sei kõik' aiamar'a är
  b. puri kätt nii kõvva, et vanainemine viidi nädälis haigõmajja
  c. tsurk'õ joogivii är

  4. Midä tege kurõsitt?

  a. määtäs elektritraatõ
  b. om hääs väetüses
  c. midä tä iks tege

  5. Midä nikõrdas Karula miis' Mändiku Viktor puust?

  a. aiapäkätsit
  b. pannilapatsit
  c. näkineiosit

  6. Määne pidi vanastõ olõma suulvesi suidsuliha tegemises?

  a. nii kõva, et muna pääl sais
  b. nii soolanõ, et taad maitsa saa-i
  c. paras soolanõ

  7. Määne olõ-i Ruitlasõ jutu päälkiri?

  a. Puutäi – Eesti rahvussitik!
  b. Kavval' Andsip ja Vanapakan Vjätsheslav
  c. Bush-up rõnnahoitja
  d. Kopra jürävä kapstit ja ubinit

  8. Määnest eläjät pidi Lutepää miis' Koplimõtsa Vass'o pini iist?

  a. kassi
  b. perätüt pulli
  c. rebäst

  9. Määndse saisuga saiva Võro kirämehe Vanemuise Poiskõisi käest iähokin kaala?

  a. 7:0
  b. 17:0
  c. 177:0
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Jär'est veitembäs jääs näid, kiä hoiassi alalõ mi kodomaa rahvuskultuuri.

  Hurda-avvuhinna saaja Petersoni Aleksei nuuri vällämaalõ ärminekist (Koit)

   
   Uma Lehe sõbõr!