Nummõr' 82
Põimukuu 2. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võrokõsõ Vanna-Koiolahe!
 •  
 • Koolinuurilõ tulõ lehetegemise oppus
 •  
 • Mälestüskivi elupõlitsõlõ mõtsamehele
 •  
 • Uma kiil' suguvõsakivil
 • Elo
   
 • Viis aastakka Umma Lehte
 •  
 • Avitagõ laiv valmis tetä!
 •  
 • Adsoni võistlusõ võitja opp tohtris
 •  
 • Püülijahu asõmõlõ omma tulnu elektri ja turism'
 • Märgotus
   
 • Avvustami hinnäst inämb!
 •  
 • Trumsi Marge: hing om maa- ja küläelo küleh kinni!
 • Perämäne külg
  Kirä
  Viktoriin
   
   
   
  Adsoni võistlusõ võitja opp tohtris
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
      
   
   
  Gaugi Iiris aastal 2001... ...ja 2005. 
      
  Paastukuu 6. pääväl 2001 kirot' Uma Leht Rosma Johannese kooli 9. klassi tütrigust Gaugi Iirisest, kiä võit' sis Adsoni-nimelidse võrokeelidse luulõ lugõmisõ võistlusõ. Seo sügüse saa Iiris 21 aastakka vanas ja opp Tarton tohtris.

  Iiris oll' kõgõ parõmb lugõja nii Rõugõ valla ku võistlusõ ˛ürii meelest. «Või-olla tä siirusõ ja puhtusõga tõisi võit'õgi,» kõnõl' inämb ku neli aastakka tagasi Iirise oppaja Lüütsepä Eda.

  Parhilla olõ-i Iirisel inämb võrokeelitside juttõ lugõmisõ jaos aigu. «A võro kiil' om mullõ õks hinge lähkün, kukki tüküs joba meelest minemä,» kõnõlõs nuur' naanõ, kiä opp' sügüsest Tarto Ülikooli arstitiidüskunnan tõsõl kursusõl. Pääle põhikooli läts' Iiris op'ma Tartohe Treffneri Gümnaasiummi, tah olõ-õs inämb kokkoputmist võrokeelidse kultuuriga.

  A tohtris tahtsõ Iiris saia joba ammu, ku latsitohtri Tammõ Kai tälle uma tüühte suhtumisõga väega hinge jäi. «Taha ka esi vas't latsitohtris saia, tuu om iks naasõlõ umanõ ammõt',» kõnõlõs Iiris ja löüd, et näütüses kirurgitüü om nii rassõ, et jäägu iks miihile.

  Kas Iiris tulõ kunagi umma kodonukka tohtritüüd tegemä? «Tiiä-i, väega pall'o pand paika tuu, kos om su tulõvanõ pere,» löüd tä. «A parhilla sõida külh kõgõ, ku vaba aig om iks kodokanti – Põlvahe ja Kanepi lähküle Hurmi küllä.»
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Jär'est veitembäs jääs näid, kiä hoiassi alalõ mi kodomaa rahvuskultuuri.

  Hurda-avvuhinna saaja Petersoni Aleksei nuuri vällämaalõ ärminekist (Koit)

   
   Uma Lehe sõbõr!