Nummõr' 82
Põimukuu 2. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võrokõsõ Vanna-Koiolahe!
 •  
 • Koolinuurilõ tulõ lehetegemise oppus
 •  
 • Mälestüskivi elupõlitsõlõ mõtsamehele
 •  
 • Uma kiil' suguvõsakivil
 • Elo
   
 • Viis aastakka Umma Lehte
 •  
 • Avitagõ laiv valmis tetä!
 •  
 • Adsoni võistlusõ võitja opp tohtris
 •  
 • Püülijahu asõmõlõ omma tulnu elektri ja turism'
 • Märgotus
   
 • Avvustami hinnäst inämb!
 •  
 • Trumsi Marge: hing om maa- ja küläelo küleh kinni!
 • Perämäne külg
  Kirä
  Viktoriin
   
   
  Avvustami hinnäst inämb!
   
  Midä iks tetä, et noorõ inemise maalt är lääsi-i – taa teema om väega tõsinõ, vet taa üle murdva pääd pall'o, alatõh kotost pagõvidõ latsi vanõmbist presidendi akadeemilidse nõvvokogoni vällä.

  Luu mano >>
   
  Trumsi Marge: hing om maa- ja küläelo küleh kinni!
   
  Uma laul ja tands pidänü joba latsiaiast ja koolist pääle nakkama, sis kasus asi latsõga üten, arvas Räpinä kandi kultuurielo vidäjä Trumsi Marge (34), nelä latsõ imä. Timä iistvidämisel om Ruusa saanu ütes Põlva maakunna tuntumbas pidokotussõs.

  Luu mano >>
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Jär'est veitembäs jääs näid, kiä hoiassi alalõ mi kodomaa rahvuskultuuri.

  Hurda-avvuhinna saaja Petersoni Aleksei nuuri vällämaalõ ärminekist (Koit)

   
   Uma Lehe sõbõr!