Nummõr' 82
Põimukuu 2. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võrokõsõ Vanna-Koiolahe!
 •  
 • Koolinuurilõ tulõ lehetegemise oppus
 •  
 • Mälestüskivi elupõlitsõlõ mõtsamehele
 •  
 • Uma kiil' suguvõsakivil
 • Elo
   
 • Viis aastakka Umma Lehte
 •  
 • Avitagõ laiv valmis tetä!
 •  
 • Adsoni võistlusõ võitja opp tohtris
 •  
 • Püülijahu asõmõlõ omma tulnu elektri ja turism'
 • Märgotus
   
 • Avvustami hinnäst inämb!
 •  
 • Trumsi Marge: hing om maa- ja küläelo küleh kinni!
 • Perämäne külg
  Kirä
  Viktoriin
   
   
   
  Avitagõ laiv valmis tetä!
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Noormõtsa Heino uma laivaga süküskuul 2002. 
    
  Rehekuu 1. pääväl 2002 kirot' Uma Leht tuust, kuis Verska miis' Noormõtsa Heino (74) taht valmis saia siinkandin innenägemäldä as'a: tä nokitsõs suvõkoton ütsindä 11-meetrist purjõlaiva.

  Heino kõnõl', et taht tetä katõ mastiga tävveligult puust jahti. «Koikusid tulõ sinnä säidse-katõssa, lõbusõidu jaos või eski 20 inemist pääle võtta,» kitt' tä kolmõ aasta iist.

  Heino, kedä hambamehe paiga pääl Noas kutsva, märgot' tuustki, kuis tä seo laiva pääl kaptõn olõssi.

  «Laiv om iks viil maa pääl, valmis viil olõ-i,» kõnõlõs Heino parhilla. «Taha timahavva är lõpõta, a tiiä-i, kas jovva.»

  Heino om vahepääl laiva klaas'rõivaga üle liimnü ja seest kõvva nokitsõnu. A mast'õ olõ-i viil pistü.

  «Ütsindä tiit, olõs viil kambaga,» ütles Heino tuu kotsilõ, et laivaehitüs väega kipõst lähä-i. «Taad rahakõist kulus kah peris hulga...» Teedäki, et pensionääril olõ-i taad purru jalaga sekä.

  Umakandimehe, avitagõ Heinot! Olnu jo illos', ku Heino umal võimsal elotüül keväjä Verska lahe pääl purjõ üles tõmmanu...

  Ja naasõ: märke vällä üts' illos' laivanimi ja andkõ Heinolõ teedä! Ku passis, nakkas vahtsõnõ jaht' ti pant nimme kandma.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Jär'est veitembäs jääs näid, kiä hoiassi alalõ mi kodomaa rahvuskultuuri.

  Hurda-avvuhinna saaja Petersoni Aleksei nuuri vällämaalõ ärminekist (Koit)

   
   Uma Lehe sõbõr!