Nummõr' 82
Põimukuu 2. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võrokõsõ Vanna-Koiolahe!
 •  
 • Koolinuurilõ tulõ lehetegemise oppus
 •  
 • Mälestüskivi elupõlitsõlõ mõtsamehele
 •  
 • Uma kiil' suguvõsakivil
 • Elo
   
 • Viis aastakka Umma Lehte
 •  
 • Avitagõ laiv valmis tetä!
 •  
 • Adsoni võistlusõ võitja opp tohtris
 •  
 • Püülijahu asõmõlõ omma tulnu elektri ja turism'
 • Märgotus
   
 • Avvustami hinnäst inämb!
 •  
 • Trumsi Marge: hing om maa- ja küläelo küleh kinni!
 • Perämäne külg
  Kirä
  Viktoriin
   
   
   
  Erästverre sai kabõl
   
  Erästvere mõisan oll' 16. juulil illos' pidopäiv – keriguoppaja Laili Margit õnnist' sisse kabõli Erästvere Erihuuldõkodo inemiisi hingehoitmisõs.

  Gerd ja Martha von Ungern-Sternbergi abiga tett kabõl' om Gerdi vanaesä Conradi mälestüses. Erästvere mõis oll' Ungernite ja Ungern-Sternberge käen joba 1656. aastagast, inne Kanepi kihlkunna asutamist (1675). Conrad oll' tuu paron', kiä kuuli 51-aastadsõlt tervüsevessi pääl Saksamaal ja tuudi rongiga jaanipäävä kuumusõn Võrro.

  Conradi kabõli avvus peet pidol lauli miis'solisti Tartost ja mänge Põlva Muusigakooli viiolimängjä. Eski «Armurõõmu» tull' päätohtri ja tä provva avvus mängi – näil sai 36 ajastaiga pulmõst. Ilosahe laulõ ja mänge viiolit Kanepi juuriga lats'kõnõ Urbi Anne-Liis, kiä opp' Põlva Ütisgümnaasiumi 6. klassin.

  Vanapaar' Ungern-Sternbergi omma hääd huult kandnu ummi juuri iist. Näide rahhoga om kõrda tett perekunna matusaid Kanepin (1996) ja Erästvere pargin. Nä andva andit ka kerigu ja hooldõkodo hääs.

  Hirvlaanõ Milvi
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Jär'est veitembäs jääs näid, kiä hoiassi alalõ mi kodomaa rahvuskultuuri.

  Hurda-avvuhinna saaja Petersoni Aleksei nuuri vällämaalõ ärminekist (Koit)

   
   Uma Lehe sõbõr!