Nummõr' 53
Piimäkuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Eesti jalajälg' Pihkvamaal
 •  
 • Võrokõsõ "Tagahoovin"
 •  
 • Uma kiil' kuuldõmängun
 •  
 • Näütüs vanausoliisist
 • Elo
   
 • Jaaniolut tii esi!
 •  
 • Jaanitulõst ja vannust jaanipäävä-kombist
 • Märgotus
   
 • Läti-Võro armastus
 •  
 • Mäesaarõ Piia: rahvas taht võrokiilset näütemängu
 • Kirä
  Kagahii
  Esimuudu
  Perämäne külg
   
  Võrokõsõ «Tagahoovin»
   
  Tinahavva suvõ naatas rahvast Tarton Karlovan «Tagahuuvi» tõmbama. Ei massa sõs toda pelätä. Ja nigu vällä tulõ, omma «tõmbaja» pääas'aligult võrokõsõ.
  Joba Lutsu Oskar ollõv saanu Karlovan kõik' är nätä, mis tä perän umma «Tagahuuvi» tsusas'.

  Lavastaja Adlasõ Raivo haardõ tollõst kinni ja sääde vällä näütemängo, miä kannõtas ette saman paigan, kohe Luts ollõv uma tegeläse elämä pandnu.
  Näütlejä omma vabatahtligu, esi tulliva, ku postilehen kutsuti. Ma lätsi kah. Kauksi Ülle «Huuv'» om mul loetu, tuu jo niisamatõ Karlova elost, õnnõ vahtsõmbal ajol.

  Adlas pand kah parhillaskidsõ ao kokko Lutsuga, näütäs Eestit, et mi olõmõ «Euruupa perähuuv'». A ummõtõ om ka särtsen hoovin võro kiilt kuulda – innedädse kunst'kärner Soini suust (toda miist mängi minä).
  Kae imeht: ku laskõ võro kiil' vallalõ tartokõisi sekkä, sis kajas võimsahe vasta! Nakat ka tõisi suust umakiilsit lausit kuulma! Selle et kost om saanu Tarto rahvas? Suurõstõ iks lõuna puult.

  Kiä ei olõ esi mi verd, tol om tõõn'epuul' säält peri. Vai sõs tunnõt tõmmõt lõunahe, nigu om vas't lugu Adlasõ hindäga, kiä joba kolmandat aastakka Räpinäl lavastas Ilvese Aapo tükkä.

  Tulõ vällä, et näütlejide punt' om meil nigu Võro-Seto saatkund: pia egäst nulgast mõni. Ma esi olõ peri Mehikuurma puult, koolimiis' Eiche Heino (mäng' majaperremiis' Säinast) tulõ Vahtsõliina kandist üten uma selge kodokeelega.
  Hernitsä Leo om «läbi elänü» terve Hummogu-Võromaa – Lindorast Moos'teni. Peräkõrd istus tä näütemängun mino kõrval, tege n'ako, et om maalermeistri Trei.

  Õdagu-Võromaast, Urvastõ kihlkunna kottalõ mõist kõnõlda Urmi Gaisa.
  Ja et ei unõhta ma setokõisi! Hiromant' Pastellit mäng oppõjõud Tarto ülikoolist – Õunapuu Toom, kiä võttõ hinele kaasa Setomaalt. Seto verd om Barkala Ester, voorimehenaase Fenja osatäütjä ja Lobotka kandist peri projektijuht' Brikkeli Ly.

  Kas sai kõik'? Ei, kõkkõ piät iks esi nägemä! Tulkõ meid kaema Tartohe Tähe uulits 37, 7. hainakuu pääväst alostõn.

  Kalla Urmas
   
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  "Innejaanipääväne vihm om inämb väärt ku Riia liin!"

  Vanasõna trüüst' inemiisi, kiä vanva jaanikuu vihmast ilma

   
     
   Uma Lehe sõbõr!