Nummõr' 82
Põimukuu 2. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võrokõsõ Vanna-Koiolahe!
 •  
 • Koolinuurilõ tulõ lehetegemise oppus
 •  
 • Mälestüskivi elupõlitsõlõ mõtsamehele
 •  
 • Uma kiil' suguvõsakivil
 • Elo
   
 • Viis aastakka Umma Lehte
 •  
 • Avitagõ laiv valmis tetä!
 •  
 • Adsoni võistlusõ võitja opp tohtris
 •  
 • Püülijahu asõmõlõ omma tulnu elektri ja turism'
 • Märgotus
   
 • Avvustami hinnäst inämb!
 •  
 • Trumsi Marge: hing om maa- ja küläelo küleh kinni!
 • Perämäne külg
  Kirä
  Viktoriin
   
   
   
  Uma kiil' suguvõsakivil
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
    
  16. hainakuu pääväl pand' Tabina küläst peri Truija suguvõsa umal kokkotulõkil pistü nn suguvõsakivi, mink pääle om umah kodokandi keeleh kirotõt: «Läät ilma pääle, kae tagasi – kodovärehtit ei panda kinni...»

  Kivi sais Jõõveere turismitalo moro pääl – talo peremehe Viitkini Mardi vanaesä-vanaimä olliki Truija suguvõsa alostala, kink Polda kodotalo Tabinah om kah'os parhilla piäaigu tüh'äs jäänü. A kivipandmisõ kõgõ suurõmb härgütäjä oll' Truija Harald, kink kodo om parhilla Võromaa tõsõh veereh – Põlgastõ küläh.

  Viitkini tiiä-i üttegi tõist suguvõsakivvi, mink pääle olõssi võro keeleh kirotõt.

  A nä löüdvä, et eestikeelidse kirägä kivi ei olõssi põlidsõ võrokõisi suguvõsa kivis kuigimuudu pas'nu ja Jõõveere talogi om jo sügäväl Võromaal, õkvalt tõsõlt puult Piusa jõkõ nakkas Setomaa.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Jär'est veitembäs jääs näid, kiä hoiassi alalõ mi kodomaa rahvuskultuuri.

  Hurda-avvuhinna saaja Petersoni Aleksei nuuri vällämaalõ ärminekist (Koit)

   
   Uma Lehe sõbõr!