Nummõr' 82
Põimukuu 2. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võrokõsõ Vanna-Koiolahe!
 •  
 • Koolinuurilõ tulõ lehetegemise oppus
 •  
 • Mälestüskivi elupõlitsõlõ mõtsamehele
 •  
 • Uma kiil' suguvõsakivil
 • Elo
   
 • Viis aastakka Umma Lehte
 •  
 • Avitagõ laiv valmis tetä!
 •  
 • Adsoni võistlusõ võitja opp tohtris
 •  
 • Püülijahu asõmõlõ omma tulnu elektri ja turism'
 • Märgotus
   
 • Avvustami hinnäst inämb!
 •  
 • Trumsi Marge: hing om maa- ja küläelo küleh kinni!
 • Perämäne külg
  Kirä
  Viktoriin
   
   
   
  Mälestüskivi elupõlitsõlõ mõtsamehele
   
   
  Riidi, 5. põimukuu pääväl kell 11 pandva luudusõ-sõbra Pähni luudusõmaja-mõtsamuuseumi manu mälestüsekivi elupõlitsõlõ mõtsamehele Denksi Vellolõ.

  «Denksi Vello sünnüaastapäiv om õkvalt päiv ildampa, 6. põimukuu pääväl,» kõnõlõs Rõugõ kandi mõtsamiis' Tiivoja Jaan. Timä sõnnu perrä härgut' ja rahast' mälestüskivi pandmist Eesti mõtsaülembide ühing, minka Denksi Vello 1989. aastal ellu kutsõ ja mille päälik tä kümme aastakka oll'.

  Parhillaki om ühingu pää mi kandi miis' – Ilumõtsa mõtsaülemb Tiganiku Kaarli, kiä om peri Kanepist.

  Denksi Vello (1936–2004) oll' uma kodukandi Paganamaa luudusõ kõgõ suurõmb hoitja, aastil 1966–2000 Roosa mõtsaülemb, Krabi koolimõtskunna luuja. Denksi Vello tekk' vanna Roosa mõtskunnamajja mõtsamuuseumi ja opas latsilõ süämega luudusõ-tarkuisi.

  Mälestüsekivi pandmisõlõ omma oodõt kõik', kiä omma Denksi Vellot tiidnü-tundnu.

  UL
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Jär'est veitembäs jääs näid, kiä hoiassi alalõ mi kodomaa rahvuskultuuri.

  Hurda-avvuhinna saaja Petersoni Aleksei nuuri vällämaalõ ärminekist (Koit)

   
   Uma Lehe sõbõr!