Nummõr' 82
Põimukuu 2. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võrokõsõ Vanna-Koiolahe!
 •  
 • Koolinuurilõ tulõ lehetegemise oppus
 •  
 • Mälestüskivi elupõlitsõlõ mõtsamehele
 •  
 • Uma kiil' suguvõsakivil
 • Elo
   
 • Viis aastakka Umma Lehte
 •  
 • Avitagõ laiv valmis tetä!
 •  
 • Adsoni võistlusõ võitja opp tohtris
 •  
 • Püülijahu asõmõlõ omma tulnu elektri ja turism'
 • Märgotus
   
 • Avvustami hinnäst inämb!
 •  
 • Trumsi Marge: hing om maa- ja küläelo küleh kinni!
 • Perämäne külg
  Kirä
  Viktoriin
   
   
   
  Koolinuurilõ tulõ lehetegemise oppus
   
   
  Uma Leht kõrraldas timahavatsõn Kaika Suvõülikoolin Vanan Koiolan aolehe tegemise oppusõ 7.–12. klassi latsilõ.

  Paiga pääl saa oppi, kuis kirota aoleheluku ja kuis lehe jaos pilte tetä. Egäüts' kirotas valmis üte luu ja tege uma luu mano ka pildi. Lõpus panõmi ütenkuun kokko suvõülikooli aolehe. Tuu lehe numbri saa egäüts' hindäle mälestüses.

  Oppusõlõ omma oodõt kõik' huvilidsõ. Lehetegijile om suvõülikoolin prii süük' ja olõminõ, paiga pääle tulõ esi saia vai sis suvõülikooli bussiga Võrolt. Üten võiva tulla ka oppaja vai latsõvanõmba.

  Lisas lehetegemisele saa üten lüvvä ka tõisin suvõülikooli latsilõ mõtõld tegemiisin: om uppujidõ pästmise oppus, tetäs puust ehtmit, käüdäs matkaman ja vahtsõn suurõtiimuusõumin, mängitäs laulu- ja tsõõrimänge jne.

  Pallõsi huviliidsil hindäst teedä anda 10. põimukuu pääväs! Tel 78 22 221, 56 606 494 (Harju Ülle) vai info@umaleht.ee
   
  UL
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Jär'est veitembäs jääs näid, kiä hoiassi alalõ mi kodomaa rahvuskultuuri.

  Hurda-avvuhinna saaja Petersoni Aleksei nuuri vällämaalõ ärminekist (Koit)

   
   Uma Lehe sõbõr!