Nummõr' 81
Hainakuu 19. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Pillipido kuumal suvõaol
 •  
 • Kiidil tulõ suur' soomõugri tsirrul'
 •  
 • Võrokiilne «Vikerkaar»
 •  
 • Võromaal tett film' sai avvuhinna
 • Elo
   
 • Kandlõmiis' eläs pilli peräst
 •  
 • Latsõ hoitva karja huulsambahe ku suurõ inemise
 • Märgotus
   
 • Mäeotsa Ain: võro vai seto as'a perrä tulõ nälg!
 •  
 • Maalõ tarkust korjama
 • Innembi
  Perämäne külg
  Kagahii
  Kirä
   
   
   
  Mäeotsa Ain: võro vai seto as'a perrä tulõ nälg!
   
  4. põimukuu pääväl näütäs Vanemuise lavastaja, võrokõnõ Mäeotsa Ain (33) Setomaal Obinitsan edimäst kõrda vahtsõt setokeelist laulumängu.

  Luu mano >>
   
  Maalõ tarkust korjama
   
  Suvõl liigus maal hulga rahvast, kedä sääl muul aol sukugi näe-i. Liinan «istvat» tüüd tegijä võtva puhkusõ ja tegevä peris tüüd – avitasõ sugulaisil vai sõbrul haina tetä, nokitsõsõ maakoton ehitüse pääl, kitskva pindrit jne.

  Luu mano >>
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Imetle kõiki rahvidõ muusigat ja luulet. A võrokõsõ ja seto omma mullõ lihtsalt uma.

  Mehikuurma miis' Kalla Urmas seletäs, mille tä laul võro ja seto rahvalaulõ (PM)

   
   Uma Lehe sõbõr!