Nummõr' 81
Hainakuu 19. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Pillipido kuumal suvõaol
 •  
 • Kiidil tulõ suur' soomõugri tsirrul'
 •  
 • Võrokiilne «Vikerkaar»
 •  
 • Võromaal tett film' sai avvuhinna
 • Elo
   
 • Kandlõmiis' eläs pilli peräst
 •  
 • Latsõ hoitva karja huulsambahe ku suurõ inemise
 • Märgotus
   
 • Mäeotsa Ain: võro vai seto as'a perrä tulõ nälg!
 •  
 • Maalõ tarkust korjama
 • Innembi
  Perämäne külg
  Kagahii
  Kirä
   
   
   
   
  Latsõ hoitva karja huulsambahe ku suurõ inemise
   
  Allasõ Tiia
  tiiaallas@hot.ee
    
   
  Kopli Kaido (kural), Kissi Janek, Mattusõ Kristo ja Mattusõ Juho omma Adistõ kar'an kolmandat suvvõ. 
    
  «Võrr'õ saa palga iist mitu vai sõs üte mopeedi,» ütlivä Miiastõ POÜ kar'alatsõ vällä põhjussõ, mille nä suvõl tüül tahtva kävvü.

  Miiastõ POÜ Adistõ kar'an om 112 lehmä ja noid hoitva suvõl neli poiskõst. Hariligult oldas kar'a man ütstõsõ ala ütsindä, a eelektrikar'usõga kotussin katõkõisi. Inämbüisi ist kar'alats' viitünnü pääl, kost eläjä häste nätä.

  Põlvalähelidse Miiastõ POÜ pääzootehnik Hääle Valve om latsiga väega rahul. «Latsi usu ma rohkõmb ku suuri inemiisi. Suurõ inemise läävä sakõst õlut tuuma ja sinnä jääseki,» tiid Hääle Valve.

  Poiskõisi tüüpäiv om hummuku katsast poolõ neläni. «Kuum iks om,» tunnistiva kar'alatsõ minevä tõõsõpäävä. A ku päiv peris palotama nakkas, tsorgatas hinnäst tsisterni, kohe lehmile kats' kõrd päävän vesi tuvvas.

  Kar'a man tulõ kaia ka tuud, määndse lehmä pulli ots'va vai määndse haigladsõ tunnusõ. Ku kõik' paistus kõrran olõvat, saa raamatit lukõ, midä koolin sügüse nõudas. Katõkõisi ollõn käü tõnõkõrd ka kabe- vai malemäng.

  Poisi tiidvä, et ega elläi om ummamuudu. «Mõni lehm lätt sõs kur'as, ku vas'ka saa,» tiid Mattusõ Juho (14). Timä ja Kissi Janek (14) op'va Põlva ütisgümnaasiumin, Mattusõ Kristo (9) Mammastõ algkoolin ja Kopli Kaido (13) Kauksi põhikoolin. Kõik' nä omma maalatsõ ja tüüd ei pelgä. «Kotoh piämi kraam'ma, murru niitmä,» kõnõli poiskõsõ suvitsist töiest.

  Süük' pandas kotost üten, seleti poiskõsõ. «Õkva nigu vanast!?» «A mi olõmigi peris õigõ kar'alatsõ,» hõiksiva taa pääle hää olõkiga latsõ.

  Näil tulõ nüüd kimmäle põimukuu lõpuni vasta panda, selle et tüütaso om joba käen. «Nigu seo ilma aigu kombõs,» muheli Hääle Valve. Timä tiid, et kar'alatsi om parhillatsõl aol vähä löüdä, selle et pall'o kar'a ei käü vällängi.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Imetle kõiki rahvidõ muusigat ja luulet. A võrokõsõ ja seto omma mullõ lihtsalt uma.

  Mehikuurma miis' Kalla Urmas seletäs, mille tä laul võro ja seto rahvalaulõ (PM)

   
   Uma Lehe sõbõr!