Nummõr' 81
Hainakuu 19. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Pillipido kuumal suvõaol
 •  
 • Kiidil tulõ suur' soomõugri tsirrul'
 •  
 • Võrokiilne «Vikerkaar»
 •  
 • Võromaal tett film' sai avvuhinna
 • Elo
   
 • Kandlõmiis' eläs pilli peräst
 •  
 • Latsõ hoitva karja huulsambahe ku suurõ inemise
 • Märgotus
   
 • Mäeotsa Ain: võro vai seto as'a perrä tulõ nälg!
 •  
 • Maalõ tarkust korjama
 • Innembi
  Perämäne külg
  Kagahii
  Kirä
   
   
   
   
  Võromaal tett film' sai avvuhinna
     
    
  Kaadri filmist «Kaetajad»: Kural Marie ja hääd kätt Veera.  
     
  «Arva, et kaetusõ vägi om olõman külh,» ütel' filmimiis' Valkna Priit (34), kinka Võromaal Luutsnigul tett film' «Kaetajad» sai hainakuu algusõn Handimaal peet filmifestivalil üte pääavvuhinna.

  2003. aasta sügüse ja 2004. aasta keväjä olli filmimehe Luutsniku ja Ruusmäe kandin, et kullõlda inemiisi käest kaetusõ, halva silmäga ärtegemise kotsilõ. Luutsniku kant' võeti ette selle, et Valknal om sääl väiku talokotus. «Ku säänest asja küsüt, piät inemiisi veidükene tiidmä,» selet' nuur' filmirežissöör'.

  Valkna sõnnu perrä om kaetaminõ üts' väega peenükene hindäkaitsõ ja tõsõ inemise mõotusõ vorm'. Ku pall'o kuri silm kinkalõgi mõos, olõnõs inemise hindä mõttõ- ja sisendüsväest. «Ja nuu, kiä pruum'va niimuudu tõist mõota, võtva ette säändse, kiä taa uskmisõga üten lätvä,» kõnõl' Valkna Priit, kinka vanaimä om Vahtsõliina kandist.

  Noorõ filmimehe meelest om tego väega põnõva ja veidükene häömä nakkava nättüsega. Valkna esi kaetusõ väke väega kimmäle tundnu ei olõ, a määntsitki võimalikkõ köüdüssit kur'a silmäga om külh pääst läbi käünü.

  Allasõ Tiia
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Imetle kõiki rahvidõ muusigat ja luulet. A võrokõsõ ja seto omma mullõ lihtsalt uma.

  Mehikuurma miis' Kalla Urmas seletäs, mille tä laul võro ja seto rahvalaulõ (PM)

   
   Uma Lehe sõbõr!