Nummõr' 81
Hainakuu 19. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Pillipido kuumal suvõaol
 •  
 • Kiidil tulõ suur' soomõugri tsirrul'
 •  
 • Võrokiilne «Vikerkaar»
 •  
 • Võromaal tett film' sai avvuhinna
 • Elo
   
 • Kandlõmiis' eläs pilli peräst
 •  
 • Latsõ hoitva karja huulsambahe ku suurõ inemise
 • Märgotus
   
 • Mäeotsa Ain: võro vai seto as'a perrä tulõ nälg!
 •  
 • Maalõ tarkust korjama
 • Innembi
  Perämäne külg
  Kagahii
  Kirä
   
   
   
   
  Võrokiilne «Vikerkaar»
   
   
  Aokirä Vikerkaar vahtsõn 7/8 numbrin om suurõmb jago juttõ võro vai seto keelen ja ka kats' artiklit.

  «Säänest nummõrd, kon üle poolõ olnu muun keelen, meil olnu ei olõ,» nimmas' Vikerkaarõ toimõndaja Pruuli Kajar.

  Kaplinski Jaani jutt om nii võro ku eesti keelen. Uman keelen omma Kõivu Madisõ jutu «Raudtii nostalgia» ja Kauksi Ülle ülekaehus seto kirändüse parhilladsõst saisust.

  Aokirän omma Lauritsa Piitre Kütioro pääväraamat, Albert Gulki ja Billeneeve kunst' ni Treieri Heie artikli eesti kunstist võro-seto kaemisnuka päält.

  Õkva säänest paikligõ nummõrdõ sarja Vikerkaarõl plaanin ei olõ. «Saami iks kinni võtta tuust, määndsen keelepruugin küländ pall'o vahtsõt ja põnõvat kirändüst mano tetäs ja ka muido uma olõmisõ üle märgotõdas. Ja taan om võro värk' selgehe ummamuudu saisun,» kõnõl' Pruul. «Võro asi ei olõ meile kunagi võõras olnu. Katsakümnendide aastidõ lõpun ilmu Vikerkaarõn pall'o vahtsõmpa võro kirändüst, eriti Kauksi Ülle luulõtuisi.»

  Allasõ Tiia
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Imetle kõiki rahvidõ muusigat ja luulet. A võrokõsõ ja seto omma mullõ lihtsalt uma.

  Mehikuurma miis' Kalla Urmas seletäs, mille tä laul võro ja seto rahvalaulõ (PM)

   
   Uma Lehe sõbõr!