Nummõr' 81
Hainakuu 19. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Pillipido kuumal suvõaol
 •  
 • Kiidil tulõ suur' soomõugri tsirrul'
 •  
 • Võrokiilne «Vikerkaar»
 •  
 • Võromaal tett film' sai avvuhinna
 • Elo
   
 • Kandlõmiis' eläs pilli peräst
 •  
 • Latsõ hoitva karja huulsambahe ku suurõ inemise
 • Märgotus
   
 • Mäeotsa Ain: võro vai seto as'a perrä tulõ nälg!
 •  
 • Maalõ tarkust korjama
 • Innembi
  Perämäne külg
  Kagahii
  Kirä
   
   
   
   
  Kiidil tulõ suur' soomõugri tsirrul'
   
   
  Hainakuu lõpu ja põimukuu edimäidsil päivil tulõ Rõugu lähküle Kiidile kokko sadakond soomõugri muusigut, pillimeistrit ja kunst'nikku, et mitmõl õdagul maaha pitä suur' soomõugri tsirrul'. Üts' pidopaik saa olõma parv Kahrila järve pääl, kon üüse vasta 4. põimukuu päivä laul udmurt' Nadezda Utkina.

  Inne pito ots' Kiidi talo perremiis' Piho Aigar ummi maiõ pääl häid kotussit, kon pillimeistri ja kunst'nigu platsi võtva: tegijäl piät paigaga olõma hää klapp', sõs tegünes hää vägi ka päältkaejide ja meistri vaihõlõ.

  Kultuuripäivi mõtõ omgi näüdädä, kuis sünnüs näütüses olõpill', vilespill', puuskulptuur' vai rahvussüük'. Niisamatõ tõmmada rahvas üten laulma, tands'ma ja ummi süüke mek'mä.

  30. hainakuu pääväl näütäs komi pille Miša Burdin. Ersa pille tegevä tutvas vele Rjabovi – Piitre ja Saša. Vele ragova ka kultuuripäivi puukujo.

  3. põimukuu päävä õdagu kell 19 algas tsirrul', kon astva üles Nadezda Utkina, Anatoli Stepanov, Sergei Kungurov, Buranovo külä latsõ ja ansambli Invazo Udmurtiast, andsambli Zarni An Komimaalt ja Pihu Alo Võromaalt. Tõsõl pääväl laul ja mäng' Neiokõisi üts' liigõ Böningi Astrid, kandlõandsambli Syzarvie (Sõsara) Marimaalt, Tooramaa ja Mordens Mordvast jt.

  30. hainakuu pääväst nikagu 7. põimukuu pääväni peetävide soomõugri päivi kotsilõ kae teedüst Internetist www.kiidi.ee.

  Allasõ Tiia
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Imetle kõiki rahvidõ muusigat ja luulet. A võrokõsõ ja seto omma mullõ lihtsalt uma.

  Mehikuurma miis' Kalla Urmas seletäs, mille tä laul võro ja seto rahvalaulõ (PM)

   
   Uma Lehe sõbõr!