Nummõr' 81
Hainakuu 19. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Pillipido kuumal suvõaol
 •  
 • Kiidil tulõ suur' soomõugri tsirrul'
 •  
 • Võrokiilne «Vikerkaar»
 •  
 • Võromaal tett film' sai avvuhinna
 • Elo
   
 • Kandlõmiis' eläs pilli peräst
 •  
 • Latsõ hoitva karja huulsambahe ku suurõ inemise
 • Märgotus
   
 • Mäeotsa Ain: võro vai seto as'a perrä tulõ nälg!
 •  
 • Maalõ tarkust korjama
 • Innembi
  Perämäne külg
  Kagahii
  Kirä
   
   
   
   
  Kagahii kemmergut!
     
   Inneskine Eesti Kalastajidõ seldsi Võru klubi om ammu lakja lännü ja umist ruumõst är kolinu. A sildi perrä om näide vahtsõnõ asukotus Võru Rehvi kummiparandusõ takan kemmergun.

  Kummiparandusõ tüümehe ütli, et tegelikult lövvi nä sildi koskilt kuuri alt kraam'misõ aigu. Kemmergut tarvitasõ nä egä päiv ja suurõ kalamehe nä ei olõ.

  Silt' näütäs organiseeritüide kalamiihi vinneaigsõt vastapandmisvaimu: sõna Eesti takast omma tähe NSV är jätet. A vinne keelen om kirutõt ECCP, mitte nii nigu pidänü ЭCCP. Tõtõstõ väkev aoluudokument'!

  Fastrõ Mariko
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Imetle kõiki rahvidõ muusigat ja luulet. A võrokõsõ ja seto omma mullõ lihtsalt uma.

  Mehikuurma miis' Kalla Urmas seletäs, mille tä laul võro ja seto rahvalaulõ (PM)

   
   Uma Lehe sõbõr!