Nummõr' 80
Hainakuu 5. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Vas'k sai vas'ka
 •  
 • Haanimiihil oll' sõpruskokkosaaminõ setodõga
 •  
 • Piltõ Karula elost
 •  
 • Luhtsi küläplats' uut laatu
 • Elo
   
 • Kütioron tetti maakunsti
 • Märgotus
   
 • Kuis nuuri tagasi saia?
 •  
 • Tartese Heino: ku külän om pillimiis', sõs külä eläs!
 • Esimuudu
  Perämäne külg
  Kagahii
  Kirä
   
   
  Kuis nuuri tagasi saia?
   
  Jaanipäävä aigu saiõ mul maavanõmba ammõdih täüs kolm kuud. Tuu ao joosul jõvva-i eski vili valmis saia, a inemine piät vahtsõ ammõdi hindäle selges tegemä. Olõ joudnu joba kokko saia riigitegeläisi, paikligõ poliitikide, ettevõtjidõ ja ka tavaliidsi mi kandi inemiisiga.

  Luu mano >>
   
  Tartese Heino: ku külän om pillimiis', sõs külä eläs!
   
  Lõõtsamäng lätt Lõuna-Eesti inemiisile kõgõ inämb kõrda, Tal'na puul õkva tunnõt, et ei olõ tollõ kandi pill', tiid tuntu pillimiis' Tartese Heino (53) Savõrnalt. Timä om taha kuulsidõ pillimiihi ja -meistride nukka ainukõsõna perrä jäänü.

  Luu mano >>
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Loomuligult taha ma teid kodomaakunnan tagasi nätä!

  Põlva maavanõmb Klaasi Urmas uut nuuri päält haridusõ saamist kodo tagasi (KOIT)


   
   Uma Lehe sõbõr!