Nummõr' 80
Hainakuu 5. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Vas'k sai vas'ka
 •  
 • Haanimiihil oll' sõpruskokkosaaminõ setodõga
 •  
 • Piltõ Karula elost
 •  
 • Luhtsi küläplats' uut laatu
 • Elo
   
 • Kütioron tetti maakunsti
 • Märgotus
   
 • Kuis nuuri tagasi saia?
 •  
 • Tartese Heino: ku külän om pillimiis', sõs külä eläs!
 • Esimuudu
  Perämäne külg
  Kagahii
  Kirä
   
   
   
  Kül kiil' paika loksus!
   
  Suur' rõõm om lukõ Umma Lehte, kos ei olõ inämb ammu q-tamist, mille vastanõ ma olli. Es olõ vaia ärä ruunada mi ilosat imäkiilt! Õga ei saa üttegi kiilt täpselt kirja panda üten täpse välläütlemisega. Q om täht ja las ta jääs tähes. Tima as'a ajasõ är märgi (`''), ku noidki vaia om, vähämbält mitte pall'o. Võro keele man om viil tuu umaperä , et «õga moro pääl uma kiil'» ja ei taso väega otsi paugupäält tuud ütte ja kõgõ õigõmbat, küll tä pikäpääle paika loksus.

  Mu hindä sünnükotus om Võromaal, Orava vallan, Mäe-Haan'kasõ külän, Vivva talon ja tan kutsuti kõiki talo nime perrä - Vivva Al'u, Vivva Ülo, Vivva Reene jne. Olõ tegelenü rohkõmb helüloominguga, a mõnõlõ umalõ laululõ tennü ka imäkeelidse sõna. Näütüses:

  Mu moro pääl kasusõ nõgõsõ ja takja
  latsõ lännü ammuki kõik' ilma pääle lakja
  ütsindä tan tohkõnda ku üts' vana kõsu
  ei olõ inämb pruutigi ja esi mõsõ mõssu.

  Vivva (Birnbaumi) Aadu, võrokõnõ Tartomaalt
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Loomuligult taha ma teid kodomaakunnan tagasi nätä!

  Põlva maavanõmb Klaasi Urmas uut nuuri päält haridusõ saamist kodo tagasi (KOIT)


   
   Uma Lehe sõbõr!