Nummõr' 53
Piimäkuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Eesti jalajälg' Pihkvamaal
 •  
 • Võrokõsõ "Tagahoovin"
 •  
 • Uma kiil' kuuldõmängun
 •  
 • Näütüs vanausoliisist
 • Elo
   
 • Jaaniolut tii esi!
 •  
 • Jaanitulõst ja vannust jaanipäävä-kombist
 • Märgotus
   
 • Läti-Võro armastus
 •  
 • Mäesaarõ Piia: rahvas taht võrokiilset näütemängu
 • Kirä
  Kagahii
  Esimuudu
  Perämäne külg
   
  Kagahii külvimassinat!
     
   Taa hainasiimnekülbmise massin om peris vabrigutüü, virmamärgis om Cyclone. Säändsit massinit om tõisigi, parõmba käävä vändä ja hambarattidõga, lihtsämbil aedas külbmise ketast vibuga ringi.
    Ku ketas ringi käü, väristäs tuu väikese
  kurbliga ka siimne päälelaskmisõ siibrit. Niimuudu külv taa massin är nii puhta siimne ku esiki viimädse prahi. Ku tahat, võit ka villä külvä, a sõs piät abilinõ kõik'aig pangiga kõrval juuskma ja kotti täütmä. A ristikhaina võit taaga lakja tsiuku hektäri tunnin. Tuu man ei sõku põldu ka nii är ku traktoriga külven.

  Kiä taa massina peremiis' om, tuud ei või üldä. Muidu nakkasõ kõik' naabri taad lainama ja plekist kettakõnõ kulus läbi.

  Saarõ Evar
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  "Innejaanipääväne vihm om inämb väärt ku Riia liin!"

  Vanasõna trüüst' inemiisi, kiä vanva jaanikuu vihmast ilma

   
     
   Uma Lehe sõbõr!