Nummõr' 80
Hainakuu 5. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Vas'k sai vas'ka
 •  
 • Haanimiihil oll' sõpruskokkosaaminõ setodõga
 •  
 • Piltõ Karula elost
 •  
 • Luhtsi küläplats' uut laatu
 • Elo
   
 • Kütioron tetti maakunsti
 • Märgotus
   
 • Kuis nuuri tagasi saia?
 •  
 • Tartese Heino: ku külän om pillimiis', sõs külä eläs!
 • Esimuudu
  Perämäne külg
  Kagahii
  Kirä
   
   
   
  Piltõ Karula elost
   
  Allasõ Tiia
  tiiaallas@hot.ee
     
   Tarton, Eesti Rahva Muusõummi näütüisimajan saa rehekuuni kaia välläpanõkit «Elupaik – pärandmaastik. Karula inimesed ja loodus.»

  Päämidselt omma nätä pildi Karula inemiisi egäpääväelost parhilla ja innembi.

  Näütüse üts' kuraatri Rattusõ Kristel (34) kõnõl', et kats'
  Karula mesinigu aastakka tagasi tei TÜ etnoloogiamagistrandi üten Karula
  Hoiu Ühinguga uur'mistüü Karula Rahvuspargi perändkultuurist. Parhillanõ välläpanõk' om uur'mistulõmuisi näütämine läbi pilte. Pääle tuu saa kaia filmi Karula rahvast nink kullõlda näide vastussit küsümiisile.

  Rattusõ Kristel imeht' kats' aastakka tagasi Karula kandi inemiisi härksüst, tahtmist uma kandi hääs midägi är tetä. «Ületsehe inemise saava arvu, milles rahvusparki vaia om ja inemise omma taaga täämbädses harinu,» nimmas' Rattus.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Loomuligult taha ma teid kodomaakunnan tagasi nätä!

  Põlva maavanõmb Klaasi Urmas uut nuuri päält haridusõ saamist kodo tagasi (KOIT)


   
   Uma Lehe sõbõr!