Nummõr' 365
Hainakuu 21. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Harmoonika pido 6.0
 • Uudissõ
   
 • Põimukuu lõpus haldusreformi sais selgemb
 •  
 • Hurda preemiä saava Veidemann ja Määr
 •  
 • Teppo lõõdsa võikimängmine
 • Märgotus
   
 • Vinni Rauno: poliitigu piässi rohkõmb inemiisiga kõnõlõma
 • Elo
   
 • Perimüstandsu festival
 •  
 • Karilatsi laagrisuvi om poolõ pääl
 •  
 • Kõnõ pääsläisi kaitsõs
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Teppo lõõdsa võikimängmine
   
  9. hainakuul tull’ Kandlõ aida Teppo tüüpi lõõdsa võikimängmisele kokko 25 lõõdsamängjät üle Eesti. Egäüts pidi mängmä kats luku, üts noist umatettü vai kodokandist peri.

  Hindamiskogo – Noormaa Tarmo, Lindmetsa Harri, Bartosiki Tuulikki ja Konksi Siiri – pidäsi tähtsäs sissu, kõlla ja muusigalist vällämängmist.

  Ku kolmas kõrd tulõ ässä-klassin võit, sõs andas mängjäle lõõdsakuninga tiitli. Ega väega pall’o katsildõ mõtlõmist es olõ, ku Tal’na miis Leithami Ott uma luu är mängse. Esieränis häste kõlasi «Mul meelen kuldnõ kodokotus», midä om lõõdsaga peris rassõ mängi. Umas oppajas nimmas’ Ott Kõivupuu Kaarlit, kiä paksõ tälle kuus aastat tagasi vällä Võrro mängmä tulla. Sõs näkk’ Ott edimäst kõrda, ku pall’o om lõõdsamängjit, ja tuu and’ ummamuudu härgütüse pilli har’ota.

  Ässä-klassin sai tõsõ kotusõ Järve Ants, kiä mineväaasta võitsõ täüskasunuidõ klassi ja om pilli mängnü viis aastat. Ants esi arvas’ kül, et närv tull’ pääle ja lasksõ viguri sisse, a nopõ näpo ja kinä esitüs miildü hindamiskogolõ. Pia viiskümmend aastat om mängnü kolmanda kotusõ saanu Leisi Taivo. Eräpreemiä sai Saarniidu Ülar hää ja vannamuudu mängmise iist. Mõlõmba omma peri Võro vallast.

  Täüskasunuidõ klassi võitja Aia Sirli Tartost võistõl’ minevaasta viil alostajidõ siän ja sai julgõ mänguga edimädse kotusõ. Seokõrd tull’ joba järgmädsen klassin edimäne kotus ja Sirli saa aasta peräst ässä-klassin mängi.

  Tõsõs tulnu Lumõ Aigar Orava vallast sai kittä umaluudu «Lõbusa valsi» ja esi näoga lukõ, kolmanda kotusõ saanu Antsla miis Hellamaa Heiti jälki Teppo hindä tettü pilliga hää mängmise iist.

  Seo aasta oll’ alostajit õnnõ üts – 10aastanõ Põllu Ida Lill Türilt, kiä sai eräpreemiä julgusõ iist. Nuurist sai eräpreemiä Mürgü Joel Puigalt tundõlidsõ mängo iist. Ku nuuri klassi edimäne kotus läts’ Karksi-Nuia poiskõsõlõ Kadaja Rasmusõlõ, sõs tubli tõsõ kotusõ sai edimäst kõrda nuuri siän mängnü Konnula Herbert. Põlvast peri Semmi Kristin ja Kirotari Mart jäivä kolmandat kotust jagama.

  Säinasti Ene
   
  Täüskasunuidõ klassi võitja, Vilustõst peri Aia Sirli.
  Säinasti Ene pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin