Nummõr' 365
Hainakuu 21. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Harmoonika pido 6.0
 • Uudissõ
   
 • Põimukuu lõpus haldusreformi sais selgemb
 •  
 • Hurda preemiä saava Veidemann ja Määr
 •  
 • Teppo lõõdsa võikimängmine
 • Märgotus
   
 • Vinni Rauno: poliitigu piässi rohkõmb inemiisiga kõnõlõma
 • Elo
   
 • Perimüstandsu festival
 •  
 • Karilatsi laagrisuvi om poolõ pääl
 •  
 • Kõnõ pääsläisi kaitsõs
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Hurda preemiä saava Veidemann ja Määr
   
  Eesti Kultuuriseltse Liidu esimiis Haameri Valter kõnõl’ avvohinna saajist:

  «Veidemanni Rein om rahvavalgustaja, oppaja, tiidläne, poliitik ja ütiskunnategeläne. Pääle tiidüstöie ja raamatidõ om tä päävälehin kirotanu ütiskunnaelo murrist.

  Määri Andres om paigapäälse rahva jaos ehtsä rahvakultuuri iistvidäjä ja tegijä. Om tuu köüdet sõs laulukuurõ, bände vai näütlemisega. Üle Eesti omma Andrese ja timä sõbra tennü kuulsas Laheda muti. Inemiisile miildüs, et tä võtt uma mõttõ kotusõpäälitsest elost.»

  Preemiä and Põlva Rahvaharidusõ Selts üle 30. hainakuul Himmastõ küläkeskusõn.

  UL
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin