Nummõr' 365
Hainakuu 21. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Harmoonika pido 6.0
 • Uudissõ
   
 • Põimukuu lõpus haldusreformi sais selgemb
 •  
 • Hurda preemiä saava Veidemann ja Määr
 •  
 • Teppo lõõdsa võikimängmine
 • Märgotus
   
 • Vinni Rauno: poliitigu piässi rohkõmb inemiisiga kõnõlõma
 • Elo
   
 • Perimüstandsu festival
 •  
 • Karilatsi laagrisuvi om poolõ pääl
 •  
 • Kõnõ pääsläisi kaitsõs
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Kõnõ pääsläisi kaitsõs
   
  Kae tuu pääsläsi lugu om tsipa keerulidsemb, ku asjatundjiide ja pendsujaama inemiste jutust vällä tulõ.

  Kõgõpäält: pääsläisil om roojamine üts väega võimas relv.

  Üte Pärnumaa mehe jutust kuuli ma, et suurõmb kari pääsläisi ollõv näid kimbutanul kullil silmnäo nii täüs lasknu, et kull sadanu maha ja tuu miis ollõv tedä sis jupp aigu ruuknu, inne ku silmä nägemä naksi. Edespidi pagõnugi kull pääsläisi näten tuu mehe manu.

  Tuud võinu ka jahijutus pitä, aga ildaaigu näi ma uma muru pääl, kuis mu nuur valgõ kass viil valgõmbas tetti.
  Pikiirmise päält sirdsutasõ tsirgu haruldasõlt täpsele, nii et kassil kattõ õkvalt pääsüliha himu är.

  Tõnõ asi, millega tulõ alati arvõsta, om tuu, et ku tegemist om poigõ vai pesä asjuga, sis om ka kõgõ tsillembäl õigus hinnäst ja umma kotu kaitsa. Tihtipääle lüü tä hindäst mitu kõrda suurõmba vainlasõ minemä.

  Nii omgi, et mõtsaeläjiil omma ka uma säädüse, tihtipääle pall’u õiglasõmba ku meil, kiä hinnäst inemiisis ja luudusõ kuningiis kutsva. Kui kuningas, sis piät edimäne asi olõma meelen, et alamba är es häönü.

  Vilustõn võinu kah kuningas küssü, et kon nuu pääsläse innembä pesitsi ja kiä näide pesäkotussõ är lahk’. Pellädä om, et tuu oll’ kah määnegi kuningas.

  Pendsujaama loost võit oppi mitund asja. Kõgõpäält: lihtsämp om inemisel är oppi tsirkõ säädüse kui tsirkõ opada täütmä inemiisi säädüisi.

  Tõnõ varjants vii sinnäni, et annami tsirgu kohtulõ ja kohtunik kohustäs näid «minemä» kuivustõ pessä tegemä.

  Ma mõtlõ, et täämbädsel pääväl olõsi illus, ku pruuvnu pääsläisi panda pendsujaamalõ reklaami tegemä.

  Kundõsõ võinu võtta konksi otsast laja veerega kübärä, lugõda vastaviid silte ja inämbjagu vast kaes noid pääsläisi naaruka näoga, tulõ viil tagasi tõnõgi kõrd ja näütäs latsilõ: kaegõ, latsõ, siin mass pääsläisi säädüs.

  Umaette tarkus om tuu, et ku kongi pääsläisi «koduperv» varisõs vai üles kaivõtas, tasunu sinnä kipõstõ ehitä õkvalt taoline varikatus nigu pendsujaamal. A pendsujaama katust pidänü tävvendämä vastava «ekraaniga», midä saat talvõs är võtta ja puhtas ruuki.

  Ma pühi kah egä hummuk inne lehmänüssi mõnõ valgõ läraka lehmä karvu päält är. Ei olõ kuigi suur tüü, aga kui ma kedägi süüdistä, sis esihinnäst, et ei olõ viisnü lehmä kotsilõ tala külge plekijuppi lüvvä.

  Allergiat arstva tohtre ommava ammu ütelnü, et inemine om hinnäst ülearvu puhtas ruuknu ja nüüd om timä immuunsüsteem ilma tüüldä, nii et nakkas esihinnäst jürämä.

  Või-olla, et pääsläse tulõva meile hoopis appi, nii ihulisen kui vaimlisen mõttõn. Mis võõraviha vasta mi siin sõnna võtami, kui eski ummi pääsläisi ei suta vällä kannata?

  Pulga Jaan

  Kae ka luku «Tankla om tsirkõga hädän»,
  Uma Leht nr 363, piimäkuu 30. päiv 2016
  http://www.umaleht.ee/index.php?leht=8446&keel=313
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin