Nummõr' 365
Hainakuu 21. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Harmoonika pido 6.0
 • Uudissõ
   
 • Põimukuu lõpus haldusreformi sais selgemb
 •  
 • Hurda preemiä saava Veidemann ja Määr
 •  
 • Teppo lõõdsa võikimängmine
 • Märgotus
   
 • Vinni Rauno: poliitigu piässi rohkõmb inemiisiga kõnõlõma
 • Elo
   
 • Perimüstandsu festival
 •  
 • Karilatsi laagrisuvi om poolõ pääl
 •  
 • Kõnõ pääsläisi kaitsõs
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Kari latsi Karilatsin Võro keele laagrin.
  Karilatsi muuseumi pilt
   
  Karilatsi laagrisuvi om poolõ pääl
   
  Säinasti Ene

  Seo suvi om Karilatsin Põlva talorahvamuusõumin võro keele laagrin joba neli vahetust latsi. Laagri hõigati vällä varra ja kotusõ saiva kipõlt täüs. Om latsi, kiä innembägi laagrin käünü, ja latsi, kiä olõ-i elon võro kiilt kõnõlnu.

  Laagri kõrraldaja Roobi Reet ütel’, et latsilõ miildüs muusõumi aoluulinõ hõng ja tuu, et saa har’ota võro kiilt õigõn keskkunnan. «Seo aasta saimi arvu, et latsõ opva kiilt kõgõ parõmbalõ läbi näütemängo,» kõnõlõs Reet. «Sõs omma latsõ julgõ ja tahtva esinedä. Samma teksti mito kõrda kõnõldõh jääs ka häste miilde, muido vuhisõs õnnõ kõrvust müüdä.»

  Latsilõ miildü väega kasvataja Pazuhanitši Romet, kiä om Mõnistõn kooli huvijuht ja valla nuurijuht. Tä vanaimä Asta om Mõnistõ koolin võro keele oppaja ja kutsõ Rometi Karilatsi laagrihe kasvatajas. Romet tüütäs Mõnistõn nuuriga jo neländät aastat ja täl omma laagrikasvataja paprõ olõman.

  Võro kiilt om Romet kõnõlnu latsõst pääle. «Mõnistõ koolin opas’ tuud mullõ Teoreini Maigi, kiä oll’ väega hää oppaja,» ütles Romet. «Kooli aigu sai pall’o käütüs mitmõsugumaidsil võistluisil luulõtuisi lugõman ja ossa võetus võrokiilside näütemängõ pääväst – säält sai häid kotussit. Koton kõnõli ma võro kiilt esä ja vanaimä Astaga. A põra kõnõlõ võro kiilt veidemb.»

  Et Romet om koolin ka nuurikodassidõ ja kodotütride rühmäpäälik, sõs tulõ täl sakõhe laagriin kävvü. Karilatsi laagri läts’ Rometilõ esieränis süämehe: nii latsõ ku muusõumi tüütäjä olli väega sõbralidsõ ja lahkõ. Ilm oll’ illos, süük oll’ hää ja vanaimäga oll’ kah lihtsämb üten tüüd tetä.

  Üts laagrivahetus om põimukuul viil iin.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin