Nummõr' 365
Hainakuu 21. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Harmoonika pido 6.0
 • Uudissõ
   
 • Põimukuu lõpus haldusreformi sais selgemb
 •  
 • Hurda preemiä saava Veidemann ja Määr
 •  
 • Teppo lõõdsa võikimängmine
 • Märgotus
   
 • Vinni Rauno: poliitigu piässi rohkõmb inemiisiga kõnõlõma
 • Elo
   
 • Perimüstandsu festival
 •  
 • Karilatsi laagrisuvi om poolõ pääl
 •  
 • Kõnõ pääsläisi kaitsõs
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Perimüstandsu festival
   
  Tandsupääliin Võro oll’ viis päivä küläliidsi jaos «kokkosaaminõ risttii pääl». Ku kontsõrdi naksi pääle lõunat, sõs hummogupoolõ kõnõldi juttu ja kaeti Võro liina tutvit k89otussit tõsõ nuka alt.

  Säinasti Ene jutt ja pildi
   
  Folkaeroobiga treeneriga selfi. Puulpääva hummogu alost’ Kreutzwaldi pargin paarkümmend inemist folkaeroobikaga Huuse Heleri iistvidämisel. Ku Heleri tege tandsuoppajana kas rahvatandsutrenni vai aeroobikat, sõs no tull’ kats asja kokko panda. A tuu klapsõ väega häste – kaara-jaani ja kargusõ sammõga sai kõigil iho lämmäs ja miil rõõmsas. Perän tahtsõ poisi viil Heleriga selfit tetä.
   
  Kasvõ nime võro keelen. Kalla Urmas kutsõ jalotama mõttõga «Kae, miä mõtsan ni välä pääl nätä om». Jalotuskäük naas’ki pääle Talina maantii ja ringtii risti päält ja jõudsõ Võhandu veerest liina tagasi. Üüpäävä püsünü vihm naas’ õkva otsa saama ja luudushuviliidsi tull’ kokko kümne ümbre. «Kaemi sõs taa käümise pääl ümbre, miä maa ja taiva vaihõl kasus ja hinnäst liigutas, ja opimi, kuis tuud uman keelen mano kutsu, nii et võissimi tuuga seldsin ellä ja hinnäst koton tunda,» alost’ Urmas tiid. Mõnõ kasvu võrokiilne nimi oll’ kullõjil meelest lännü, a mõni kasv oll’gi sääne, mis om Eestimaal vahtsõmbal aol kasuma naanu, näütüses kitsõhernes.
   
  Mille kunna kargasõ? Jutupiknik «Varjoliste puie all läävä luu vallalõ» kor’as’ inemise Võro instituudi huuvi vanno kõivõ ala Tootsi Ruthi kõnõlõmist kullõma. Ka tan olli jutu luudusõ ja ilmaga köüdedü. Uma luu om Ruth saanu mitmidõ rahvidõ muinasjutõst, Võromaa rahvajutõst ja ka tõisilt jutukõnõlõjilt. Kullõja olli inämbüs vanõmba inemise, a näilgi oll’ põnnõv kuulda, mille kunna kargasõ vai mille nõkõn kõrbõtas.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin