Nummõr' 80
Hainakuu 5. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Vas'k sai vas'ka
 •  
 • Haanimiihil oll' sõpruskokkosaaminõ setodõga
 •  
 • Piltõ Karula elost
 •  
 • Luhtsi küläplats' uut laatu
 • Elo
   
 • Kütioron tetti maakunsti
 • Märgotus
   
 • Kuis nuuri tagasi saia?
 •  
 • Tartese Heino: ku külän om pillimiis', sõs külä eläs!
 • Esimuudu
  Perämäne külg
  Kagahii
  Kirä
   
   
  Vas'k sai vas'ka
   
  «Näi sügüse är, et vas'kat mõtsa veeren paaritõdas, a mano juuskõ es jovva!» kõnõlõs laulu- ja talomiis' Pulga Jaan, kink aasta ja neläkuunõ herefordi õhvakõnõ 6. piimäkuu pääväl vas'ka sai.

  Luu mano >>
   
  Haanimiihil oll' sõpruskokkosaaminõ setodõga
   
  21. piimäkuu pääväl sai Haanimiihhi Nõvvokoda Haanimaal kokko setodõga, ütenkuun kõnõldi põlisrahva elämise moodu hoitmisõst, tetti valla Margna Epu näütüs «Legend' Haanimaast ja haani rahvast».

  Luu mano >>
   
  Piltõ Karula elost
   
  Tarton, Eesti Rahva Muusõummi näütüisimajan saa rehekuuni kaia välläpanõkit «Elupaik – pärandmaastik. Karula inimesed ja loodus.»

  Luu mano >>
   
  Luhtsi küläplats' uut laatu
   
  Jaanipääväs valmis saanu Luhtsi küläplatsi pääl Laheda vallan taht külävanõmb Väärsi Ants (55) ka mihklikuu laadu kõrralda. Tuus aos pidänü olõman olõma ka Luhtsi bussipiätüs Põlva-Võro tii veeren.

  Luu mano >>
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Loomuligult taha ma teid kodomaakunnan tagasi nätä!

  Põlva maavanõmb Klaasi Urmas uut nuuri päält haridusõ saamist kodo tagasi (KOIT)


   
   Uma Lehe sõbõr!