Nummõr' 365
Hainakuu 21. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Harmoonika pido 6.0
 • Uudissõ
   
 • Põimukuu lõpus haldusreformi sais selgemb
 •  
 • Hurda preemiä saava Veidemann ja Määr
 •  
 • Teppo lõõdsa võikimängmine
 • Märgotus
   
 • Vinni Rauno: poliitigu piässi rohkõmb inemiisiga kõnõlõma
 • Elo
   
 • Perimüstandsu festival
 •  
 • Karilatsi laagrisuvi om poolõ pääl
 •  
 • Kõnõ pääsläisi kaitsõs
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Vahtra Jaani naasõkodo Vagula veeren.
  Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist
   
  Vagula – võrokõisi Pirita
   
  17. hainakuul 1936 kirot’ aoleht Elu, et Võro küle all ollõv Tamula naabrijärv Vagula olõ-i ütsindä Võro kalasportlaisi jaos himostõt viisilm. Kuumõmbil pühäpäivil kubisõs järve liivanõ rand ka supõl-saksõst. Mõnõl pühäpääväl või löüdä Vagula veerest vähämbält sada Võro liina inemist. Et Vagula and kalamiihile parõmbat saaki ku Tamula, sõs käävä ka Võro kalahimolidsõ aig-aolt Vagulalõ.

  Paar päivä tagasi jõudsõ peräle Vagula järve alalinõ suvõküläline – kunstnik ja kiränik Vahtra Jaan. Tä käve Võrol vahtsõt piipu ostman, selle et vana piip oll’ Sõmmõrpalon tsiklisõidul kaoma lännü. Nigu Vahtra ka esi ütel’, ollõv tä lasknu uma «laiva» joba Vagula lainidõ sisse.

  Periselt oll’ Vahtra Jaanil uma pesäkotus olõman. Nimelt puhas’ tä suvildõ Vagula veeren naasõkoton, mille om üles pildistänü timä suur sõbõr ja paigapäälside inemiisi jaos kunstfotograafina tunnõt Urtsoni Johan.

  Täämbädsel pääväl miildüs võrokõsõlõ iks rohkõmb Tamula veeren puhada ja vet kalameheki leotasõ õngõ Tamula pervi pääl. Suurõmba kalasaagi tahtja läävä siski loodsikuga kas Vagula vai Peipsi pääle.

  Ruusmaa Arthur,
  Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja
   
  Vahtra Jaan uma hää seldsilidse piibuga 1935.
  aastal. Kas taasama läts’ki Sõmmõrpalon kaoma?

  Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin