Nummõr' 365
Hainakuu 21. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Harmoonika pido 6.0
 • Uudissõ
   
 • Põimukuu lõpus haldusreformi sais selgemb
 •  
 • Hurda preemiä saava Veidemann ja Määr
 •  
 • Teppo lõõdsa võikimängmine
 • Märgotus
   
 • Vinni Rauno: poliitigu piässi rohkõmb inemiisiga kõnõlõma
 • Elo
   
 • Perimüstandsu festival
 •  
 • Karilatsi laagrisuvi om poolõ pääl
 •  
 • Kõnõ pääsläisi kaitsõs
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
   
  Säinasti Ene,
  Uma Lehe
  suvõtoimõndaja
   
    
  Alagrupi omma vällä loositu
   
  Midägi olõ-i kimmäs inne, ku asi käen om. Kiä võisõ arvada, et Hispaania saa-i jalgpalli EMil veerändfinaalist edesi vai et Portugal tulõ võitjas.

  Niisama om ka valitsõmisõ ümbrekõrraldamisõga. Alagrupi omma vällä loositu, a kiä vällä satas vai kiä kellega mängmä jääs, om tiidmädä. As’alõ pandva krehvti mano seto. Edimält es lasõ säädüs umma valda tetä, a ku säädüs näide perrä kääneti, ei tahaki kõik seto umma valda. Eski rahapräänikuga ei meelütä.

  Ka inämbüs Vana-Võromaa valdu omma ripakilõ. Tan om rahapräänik pandnu priitahtlidsõlt ütte minemä, a kellega, tuud ei sutõta kokko leppü. Inemiisil om pall’o küsümüisi ja pall’o hirmõ. Poliitigu piässi kõrdi rohkõmb tulõma inemiisile asju seletäma ja rahvaga kõnõlõma.

  Võromaa umavalitsusliit võtsõ tüüle inemise, kiä käü ja seletäs. Tuu tähendäs, et tege poliitikidõ tegemädä tüüd. Sügüses om nätä, kas tuust ka api oll’.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin