Nummõr' 365
Hainakuu 21. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Harmoonika pido 6.0
 • Uudissõ
   
 • Põimukuu lõpus haldusreformi sais selgemb
 •  
 • Hurda preemiä saava Veidemann ja Määr
 •  
 • Teppo lõõdsa võikimängmine
 • Märgotus
   
 • Vinni Rauno: poliitigu piässi rohkõmb inemiisiga kõnõlõma
 • Elo
   
 • Perimüstandsu festival
 •  
 • Karilatsi laagrisuvi om poolõ pääl
 •  
 • Kõnõ pääsläisi kaitsõs
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  uma ao miis
   
    
  Kannada vana luud vällä!
   
  Hää uudis, hainakuun nakkas Postimiis presidendikandidaatõga süämliidsi jutuajamiisi tegemä. Kandidaadi näütäse ummi käkitüid puuli, miä omma seeni varjo jäänü. Armastusõst, latsõpõlvõst, hirmõst ja luutuisist nakkasõ inemiisiga ummi mõttit jagama Helme Mart, Nestori Eiki, Kallasõ Siim, Paeti Urmas, Jõksi Allar, Kaljuranna Marina ja Repsi Mailis.

  Lihtsä inemine taht kah teedä, miä om armastus, miä om latsõpõlv. Mullõ saava esieränis huvitava olõma loengu luutusõst. Hirmõst ei olõ mullõ vajja loengut pitä, niigi om hirmsa. Ma pelgä tõtõstõ kõgõ inämb süämliidsi jutuajamiisi. Tuu om nigu valas niigi läüläle keeksile kondenspiimä pääle.

  Jõks plõks joba aolehen, et timä om naisimiis ja ku timä presidendis saa, sõs paistus Eestimaal päiv. Kolmanda planeedi salahus? Galaktikamiis? Ma tiiä, mille noorõ naasõ Eestist jalga laskva. Sama naisimehe peräst. Üts Tal’na restoraani kokk, mu sõbõr, kõnõl’ Jõksi kotsilõ, et miis ollõv «plõksja» ehk nipitäjä. Om sääne miis, kiä tulõ, ist lauda, sõs lask sõrmiga ettekandjalõ nippi, nüüt praat, nipp’, viie minodi peräst koogitükk, nipp’, kümne minodi peräst kohv. Muial maailman peetäs seod kasvatusõ puudumisõs ja matslikkusõs, a timä serviir hinnäst ku tulõvast presidenti, kiä mõist pilve takast päävä vällä nipitä.

  Kallasõ Siimu luutusõ omma joba täüde lännü, ei olõ täl vajja rohkõmb tõmmõlda. Tä es mõista mnemoturniiri kõgõ tähsämbät küsümüst är vastada. Et kohe 10 takast kuus nulli saiva? Paet om tuim ja kuiv nigu saiakands, Helme vihkas umahindä perset kah, et säält tulnu sitt valgõ ei olõ, Reps om joba kõrra puu otsast maaha sadanu. Kaljurannal es olnu esihindäst hätägi, a Nestoril om timäst rohkõmb inemise näko iin.

  Vast ei nakka Nestor hindäle Lätist vai muialt vahtsõt naist tuuma. Ma ei usu, et nakkas. Ega Toomassõ Ieval no midägi hätä ei olõ, tävveste viks naistõrahvas: nuur, illos ja tüükõrran. A president es tohtnu inemiisile sõnomit anda, et ku vana luud inämb ei pühi, sõs vaihta kipõlt noorõmba vasta. Är olõs tulnu Evelin kannata. Hamba ja rulluisu ristin! President piät truu olõma!

  Nestoril ommaki truu silmä. Nigu pinil, setteril, timä tiid joba ette, et president piät kuun uma rahvaga kannatama, tuu mano hääd näko tegemä, kõnõlõma ja iinkujjo andma, et kannada uma vana luud vällä, esi sa tä võtit ja kandsus nühkset.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin