Nummõr' 364
Hainakuu 7. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Sporditrall Rõugõn
 • Uudissõ
   
 • Kanepi kogokunnapäiv meelüt’rahva kotost vällät
 •  
 • Vahtsõ vungiga suvi Pokumaal
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Tsiistren
 • Märgotus
   
 • Kolm küsümüst vahtsõlõ Põlva maavanõmbalõ
 •  
 • Kolm killo kotussõnimmi
 • Elo
   
 • Essümise-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Kaika suvõülikuul tulõ Tsiistren
   
  Võrokõisi suur suvinõ kokkosaamisõ kotus om Kaika suvõülikuul – tuu tulõ 12.–14. põimukuul Vahtsõliina kihlkunnan Missomaal Tsiistren.

  «Tsiistre nimme köüdetäs täämbä sändside asjoga nigu Nopri talomeier, soomõ-ugri filmifestival, Tsiistre linamuusõum ja küläkoda. Vast om kiäki hääd süüki pruuvnu ka Tsiistre tiimajah,» ütel’ Kaika suvõülikooli rektri, Missomaa miis Tarro Henn. «A ku laembalt võtta, sis om Tsiistre nukk tuuh Eestimaa nukah, koh kolmõ riigi – Eesti, Läti ja Vinnemaa piir kokko saa. Vana tii Riiast üle Vahtsõliina Pihkvahe ja Novgorodi läts’ki läbi Tsiistre ja Kerigumäe. Suvõülikuuli peetäski tuu tii veereh.»

  Tarro Henn ütel’, et kolmõ ilma veere pääl elämine om paigapäälitside inemiisi olõmist-elämist aastasato määränü. «Mis Vanal-Võromaal, Misso vallah, Tsiistre nukah oll’, om ja mis saa edesi, tuust suvõülikoolih kõnõldaski,» kuts tä huviliidsi 28. Kaika suvõülikuuli kaema ja kullõma.

  Plaanin omma nigu iks kõnõlusõ, matka ja kontsõrdi.

  12. põimukuu pääväl kõnõldas Tsiistrenuka ao- ja kodoluust, linamuusõumist, tuu kandi kotussõnimmist (Saarõ Evar); filmimiis Ruusa Ago tege vallalõ vanno pilte näütüse.

  13. põimukuu pääväl om juttu umakultuurist: võrokiilsest luudusluulõst, suidsusannast, kõomahla müümisest (Niilo Tiit). Pääle lõunat om pikemb matk Tsiistrenuka ummamuudu kotussit pite. Õdagu om kontsõrt, pääesinejä om Kalkuna Mari.

  14. põimukuu pääväl märgotas suvõülikooli rahvas tuust, miä mi kandi elost edesi saa. Pääteema om, kuis kultuuriperänd tugõ paiklikku ello ja ettevõtlust.

  Niilo Tiit kõnõlõs tuust, kuis om lännü inemiisi maalõ elämä avitaminõ. Kama Kaido märgotas, kuis om tuusama asi lännü Karula kandin. Piiritagotsõst kogõmusõst ütles sõna mano ka küläline Lätimaalt. Päält tuu läävä vallalõ mõttõtalgo teemal «Teemi Võromaa esihindäle elämises!».

  (Täpsä kava ilmus 4.08. Uman Lehen, teedüst saa www.tsiistre.ee päält).

  Kaika suvõülikuul om mõtõld kõigilõ, kedä huvitasõ uma maa, uma kiil ja uma inemise.

  Nime om saanu suvõülikuul Karula kihlkunna Kaika külä perrä, kohe võrokõsõ 1989. aastagal edimäst kõrda kokko tulli.

  UL
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin