Nummõr' 364
Hainakuu 7. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Sporditrall Rõugõn
 • Uudissõ
   
 • Kanepi kogokunnapäiv meelüt’rahva kotost vällät
 •  
 • Vahtsõ vungiga suvi Pokumaal
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Tsiistren
 • Märgotus
   
 • Kolm küsümüst vahtsõlõ Põlva maavanõmbalõ
 •  
 • Kolm killo kotussõnimmi
 • Elo
   
 • Essümise-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Vahtsõ vungiga suvi Pokumaal
   
  «Egä lõunaeestläne võisi seo suvõ kõrras Pokumaalt läbi astu – tan om kõgõ midägi vahtsõt,» kuts Pokumaa vahtsõnõ juht Hendriksoni Nele.

  Seo kuu om Pokumaal plaanin mitu ettevõtmist latsilõ. Vahtsõ kujo om saanu etendüs «Puuko leiubüroo», midä mängitäs nikani ku 23.07.

  Padasuumäel Puuko aidatrepi pääl käü näütüse «Üts puu» meisterdämine. Koorastõ miis Kihulasõ Meelis rago ütest suurest haavast ja kuusõst vällä mitmit asjo, miä umal aol egäpäävätsen tarvitusõn omma olnu: anoma, pilli, ruhi vii pääl sõitmisõs ja mõtsasuusa. Kihulanõ tege puutüüd seo lehe vällätulõmisõ pääväl ja tulõva nädäli keskpaigan kah.

  Näütüse tegemise man saava latsõ ka esi käe külge panda. Latsi avitas ja meisterdäs näidega üten peremiis Puuko, kiä vaihõpääl ka mõnõ jutu kõnõlõs ja mõnõ mängu vällä pakk. Puukoga saa üten meisterdä neläpääväst pühäpääväni.

  Sügüse saa Margna Epu ja Kalve Toomasõ kujondõdut näütüst «Üts puu» kaia joba Võron. Näütüse tegemises and’ rahha keskkunnainvesteeringide keskus (KIK).

  Inämb teedüst saa www.pokumaa.ee päält, tel 5342 5054 (Hendriksoni Nele) vai Mol’ovihust www.facebook.com/Pokumaa.

  Pokumaa om Eesti kõgõ vanõmb teemapark, miä tege tutvas kunstnigu ja luudusõmehe Valtri Edgari perändit ja näütäs latsilõ-nuurilõ luudust ja luudusõ-lähküt eloviisi.

  UL
   
  Latsõ Pokumaal meisterdämän.
  Hendriksoni Nele pilt
   
  Kihulase Meelis puutüüd tegemän.
  Pilt eräkogost
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin