Nummõr' 364
Hainakuu 7. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Sporditrall Rõugõn
 • Uudissõ
   
 • Kanepi kogokunnapäiv meelüt’rahva kotost vällät
 •  
 • Vahtsõ vungiga suvi Pokumaal
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Tsiistren
 • Märgotus
   
 • Kolm küsümüst vahtsõlõ Põlva maavanõmbalõ
 •  
 • Kolm killo kotussõnimmi
 • Elo
   
 • Essümise-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Kanepi kogokunnapäiv meelüt’rahva kotost vällä
   
  Harju Ülle

  «Näi laada pääl Kanepi inemiisi, kedä ütelgi pidol egä muido välän ei näe,» rõõmust’ Kanepi kogokunnapäävä (2.07.) pääkõrraldaja Hallapi Aire. «Ku muido laata peetäs, käü rahvas kipõlt läbi ja lätt kodo är. Seokõrd jäivä pall’o inemise pikält tutvidõga juttu ajama ja kultuuriprogrammi kaema.»

  Edimäst kõrda peet ettevõtminõ läts’ uutmada häste. «Laadamüüjä jäivä väega rahulõ, kukki ilm oll’ kuum ja näütüses kalla müvvä es saa,» kõnõl’ Hallapi Aire. «Põlva harrastustiatri etendüst «Perändüs» kai sada inemist – Kanepi kotsilõ pall’o.»

  Et vahtsõ kotussõ pääl (Kanepi–Otõpää tii veeren inne Ritsike silda) oll’ häste ruumi ja naabri lubasi hää meelega hindä maa kah laadaplatsi ala haarda, sis märk Hallapi Aire joba vahtsidõ ettevõtmiisi pääle.
   
  Ritsike laada pääl olli rõõmsa nii kauplõja ku ostja.
  Harju Ülle pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin