Nummõr' 80
Hainakuu 5. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Vas'k sai vas'ka
 •  
 • Haanimiihil oll' sõpruskokkosaaminõ setodõga
 •  
 • Piltõ Karula elost
 •  
 • Luhtsi küläplats' uut laatu
 • Elo
   
 • Kütioron tetti maakunsti
 • Märgotus
   
 • Kuis nuuri tagasi saia?
 •  
 • Tartese Heino: ku külän om pillimiis', sõs külä eläs!
 • Esimuudu
  Perämäne külg
  Kagahii
  Kirä
   
   
   
  Kõgõ lühembä kotussõnime
     
   Ilma kõgõ lühembä kotusõnime omma ütetähelidse. Sääntsiid om teedä vähämbält kats'.

  Å om üts' väikene küläkene Põh'ameren Lofoteni saarõ pääl Norran. Sääl eläs umbõs 30 inemist ja põhilidsõlt tegelese nä kalapüündmisega. Å om tegeligult
  oja nimi. Samast tüvest peri sõnna omma vanast tarvitanu ka s'akslasõ mi suurõmbidõ jõki kotsilõ. Vannu kaartõ pääl omgi näütüses Koiva jõõ nimi lihtsäle Aa.

  Tõnõ lühkü nimega kotus om külä nimega Y Prantsusmaal Hami liina lähkün.

  Õnnõ üts' häälik om jo ka Eesti kotussõnimen Aa ja Soomõ nimen Ii. Aa om külä Hummugu-Virumaal Lüganusõ vallan ja Ii om külä Oulu kandin Soomõn. Ii nimi arvatas peri ollõv saami keele sõnast, miä tähendäs üüd.

  Katõtäheliidsi paiganimmi om muialpuulgi. Üts' kõgõ kuulsamb om LA, miä om lühend' nimest Los Angeles. Näütüses Inglismaa kõgõ lühemb kotussõnimi om Ae.

  Võrumaa kõgõ lühemb kotussõnimi om Oe. Oe om külä parhillaskidsõn Antsla vallan. Säält omma peri luulõtaja Kangro Bernard ja Panga Milvi, sääl lähükesen eläs ka muusigamiis' Pulga Jaan. Om arvat, et Oe nimi tulõ sõnast oja.

  Fastrõ Mariko
   
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Loomuligult taha ma teid kodomaakunnan tagasi nätä!

  Põlva maavanõmb Klaasi Urmas uut nuuri päält haridusõ saamist kodo tagasi (KOIT)


   
   Uma Lehe sõbõr!