Nummõr' 364
Hainakuu 7. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Sporditrall Rõugõn
 • Uudissõ
   
 • Kanepi kogokunnapäiv meelüt’rahva kotost vällät
 •  
 • Vahtsõ vungiga suvi Pokumaal
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Tsiistren
 • Märgotus
   
 • Kolm küsümüst vahtsõlõ Põlva maavanõmbalõ
 •  
 • Kolm killo kotussõnimmi
 • Elo
   
 • Essümise-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  «Vana sanna» autori tähtpäiv
   
  Õkva seo lehe vällätulõmisõ pääväl om laulu «Vana sann» sõnno autori, luulõtaja, aokiränigu ja oppaja Tuulingu Ennu (sünnünimi Aleksa Meinhard, 1906–1981) 110. sünnüaastapäiv.

  Tuuling oll’ Võro oppajidõ seminäri poiss (lõpõt’ 1927) nigu pall’o tõsõki Võromaa kultuuritähe. Opmisõ aol oll’ tä seminäri kirändüsosakunnan ja kirot’ kooli aokiräle luulõtuisi ja juttõ.

  1930. aastal panti seminär kinni ja koolirahvas (255 inemist) tekk’ uma ühingu, et ütitselt asjo edesi aia.
  Tuuling avit’ tuud juhti. Vällä anti aolehte, tetti opiraamatit ja käüti kuun haridusasjo arotaman.

  Võrokeelitsit luulõtuisi kirot’ Tuuling kooliaost pääle. Võro oppajidõ seminäri opilasperre albumin nr 1 (1929) ilmunu luulõtus «Süküsilo» om seo jutu man.

  Ruusmaa Arthur,
  Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja
   
  Ühingu Võro Oppajidõ Semi­när juhatusõ kuunolõk 1939. aastal, kuralt: varakantsler Kisandi Karl, juhiabi Tuulingu Enn ja juht Käisi Johannes – kõik Võro oppajidõ seminäriga köüdedü inemise.
  Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist
   
  Süküsilo

  Ei kütetä nüüt inämb pääväahjo;
  maailma lämmistäs vast mõni hüdsi,
  mis järgi jäänü suvõst. Peris kahjo,
  et kaonu aig, kui päiv su nahka küdsi.

  Ilm nigu saunakeres tossas, savvas,
  pilvnärtsu katva taivaiho palla.
  Maapõrmand muutunu om savihavvass –
  kui uavarrõst tulõ vihma alla.

  Om lännu tsirgu, eski hani, kurõ!
  Vaak pallalt varõs otsan rõuguroika.
  Tuul kõoladvast viimsit lehti purõ
  ja korstnamulgun mühises ja oigas.

  Nüüt pestas riihi, lindas tuulõn akan
  ja koristetas uutsõvili salvõ.
  Siss käüdäs kivil. Omma sälä takan
  tüü, hää nink murõtu om uuta talvõ.

  Joht karjatsilgi olõ õi suurt vika:
  hää tuliveeren küdsikartold süvva
  ja peesütä ning mängi «kulli», «tsika»,
  vai hüdsipüssä laska, laulu lüvvä.

  Mis tuust, et tulõ üü ja kistus valgus,
  et kollõtanu mõtsa süküsvilo!
  Kui kõigen sen om vahtse elo algus,
  siss eski koolmisen om sükäv ilo.

  Tuulingu Enn
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin