Nummõr' 364
Hainakuu 7. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Sporditrall Rõugõn
 • Uudissõ
   
 • Kanepi kogokunnapäiv meelüt’rahva kotost vällät
 •  
 • Vahtsõ vungiga suvi Pokumaal
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Tsiistren
 • Märgotus
   
 • Kolm küsümüst vahtsõlõ Põlva maavanõmbalõ
 •  
 • Kolm killo kotussõnimmi
 • Elo
   
 • Essümise-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Hainakuu alostus pand hindä sisse kaema
   
  Maailmast ärlõigadu talo, murdunu puu ala jäänü eelektrikapp, maatasa tett kalmuaia, suurõ viiga maahatulnu mägi, vett täüs autoparkla, murdunuid puid täüs sõidutii, kümne kaonu ja löütü autonumbri, tuhandõ eelektrildä talo. Sääne oll’ hainakuu alostus mi maa mitmõn paigan.

  Vähä viil tuust: inne jaanipäivä käve torm niisama maast üle ja tekk’ pall’o kurja. Taa pand mõtlõma, mis tuu hädä om: kas eesti rahvas om korõmba jõu är pahandanu?

  Ku õkva sükävkülmä pant maas’ka üles sulasõ ja moosis tulõ kiitä (puupliidi vai välätulõ pääl), või tuu vihha tetä külh. A om ummõtõ ka hää, ku mõnikõrd eelektrit olõ-i ja tuuga miilde tulõtõdas, et olõ-i taa inemine nii ilmanaba midägi. Ja inemiselegi om hää kesk suvvõ mõni päiv eelektrildä olla: saa inämb hindä sisse kaia ja tähtsämbide eloasjo pääle märki.

  A ku tuu märgotamisõga niikavvõlõ jõvvat, et tahat ummi mõttit jaka ja tõisi inemiisi mõttit kullõlda, sis saa tuud tetä 22. hainakuu pääväl Varbusõl. Sääl tulõ (eel)arvamusfestival, kohe oodõtas kullõma ja üten kõnõlõma kõiki, kedä huvitas, määne om mi maa ja miä tast edesi saa. Ja ku tuust viil avida-i, sis Kaika suvõülikoolin haartas mõttõlang jäl vahtsõst kätte.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin