Nummõr' 364
Hainakuu 7. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Sporditrall Rõugõn
 • Uudissõ
   
 • Kanepi kogokunnapäiv meelüt’rahva kotost vällät
 •  
 • Vahtsõ vungiga suvi Pokumaal
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Tsiistren
 • Märgotus
   
 • Kolm küsümüst vahtsõlõ Põlva maavanõmbalõ
 •  
 • Kolm killo kotussõnimmi
 • Elo
   
 • Essümise-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  uma ao miis
   
    
  Talongiaig tagasi!
   
  Ku olõssi mu tetä, ma toonu talongiao tagasi. Om teil meelen, ku makus oll’ tsukõr, ku tedä õnnõ talongiga sai? Pall’o magusamb ku parhilla. Inemise ei ostaki inämp valgõt tsukõrd – ollõv ülearvo rafineeritü, nüüt tahetas pruuni tsukõrd. A ku saat mu käest kilo tsukõrd kuun, sõs lakut viimädse ku terä lavva päält är ja olõt õnnõlik pääleki. Talongiaig oll’ aig, ku inemine mõistsõ väärtüisi hinnada.

  Kats pudõlit viina kuun. Kait härdält noid kattõ viinatalongi, nuhutit sakuskatalongi pääle ja oll’gi pidomeeleolu majan. Nüüt juvvas tsisterne kaupa, küdsätäs terve tsiga mano ja ei olõ inemiisil õks tulõ ümbre määnestki pidotunnõt. Et inemine midägi väega tahas, tulõ defitsiit luvva.

  Vanastõ teimi koton talongõ ümbre. Kesväkruupõ talongil kraapsõmi nummõr katsat veidükese žiletiteräga, musta tušiga teimi numbri ümbre kuvvõs. Sõs lätsimi puuti, valisimi vällä kõgõ pümmembä kassapidäjä ja ku kesväkruubiviin peon... Ma ei tiiä, kas täämbädse ao inemise omma säänest tunnõt tundnu. Võtsõt väiku lonksu, käändset korgi pääle tagasi ja tsusassit pudõli külmäkappi tagasi...

  Talongi iist saadu auto oll’ nigu pereliigõ. Tedä mõsti ja poputõdi, lüüdi läükmä, aeti õnnõ puulpäävä garaažist vällä, et turu pääl kävvü. Nüüt rossitas egä hoovi pääl mitu massinat, tsirgu omma katussõ täüs sitnu...

  Nolk es jõvvaki varramba hindäle massinat osta. Elol oll’ tsiht: saasi läükvä massina, Jaapani kassettmaki, Tšehhoslovakkia botassõ, serviisi… assortiikarbigi...

  Inemise hoitsõ tühä pudõli alalõ: kaegõ, seo illos putõl oll’ slivovits, seoga tervütimi Malle ülikoolilõpõtamist, seo tõnõ oll’ peris Šoti viski – marku iist valuutapoodist ostõtu, tuuga läts’ Malle mehele ja kae, seo ilosa vehvermentsi-liksi pudõliga lahutimi Mallõ jäl mehest är. Egä elohetk oll’ esieräline.

  Latsi ei sünnü. Seksi om egäl puul nii pall’o, et inemiisil om viländ. Proovitas kõiki moodussit pääle tuu vana kimmä ja latsi sünnüs mugu veidemb. Ku tuud kah õnnõ talongi iist saas, nakatas jäl asja hindama. Kats talongi kuun, noh, mõnikõrd lasõt tulõ är, tõmbat kardina ette ja tiit salakeppi kah – sõs aja tuu sama herevile nigu hans’atego.

  Om mitmõl puul proovitu kuiva säädüst – inemise nakkasõ õkva rohkõmb juuma. Nii lähäs tuu talongikepiga kah.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin